City Chef: kai ilgai r?kyta m?sa tirpsta burnoje

Basanavi?iaus gatv?s apa?ioje prieš kokius metus duris atv?r? “City Chef” – barbecue vieta. Nors restoranas gan?tinai judrioje sankryžoje – eidami pro šal? daug klient? ten retokai pastebime. O veltui – “City Chef” patiekalai mums pasirod? tikrai verti ragavimo.

Jei esate skait? nors kelis m?s? tekstus, tur?jote pasteb?ti, kad kai kurie “Savo bli?do” nariai negali atsispirti pulled pork’ui. Ilgai ilgai žemoje temperat?roje r?kyta „City Chef“ m?sa tiesiog skaidosi ir tirpsta burnoje.

Štai taip, beje, atrodo r?kymo procesas.

https://www.instagram.com/p/BoJfcKqngcC/?fbclid=IwAR2JZYbCd_HCsKbKsTkVmGF1p3PQ1uFaN2JIFjfgGY0ZaRX1zaC0CjtlHZ4

Grynai d?l šios priežasties pirmas patiekalas, kur? išbandome “City Chef”, ir yra pulled pork’o l?kšt?. Vaikai, tai yra labai gerai. Greta išdidžiai nugul? rauginti agurk?liai, jelapenai bei kop?st? salotos burnoje sukuria nuostab? skonio uragan?. Valgytum, žmogus, ir valgytum. Jei tik tilpt?. Porcija, beje, taip pat gan?tinai nemaža, o jei dar papildomai greta užsisakote bulvy?i? – teks kiek luktel?ti, kol v?l gal?site pakilti nuo stalo.

city chef

Greta s?dintys kiti “Savo bli?do” komandos nariai dži?gauja savo salotomis ir burgeriais. M?sa burgeriuose paruošta puikiai, o svarbiausia – neperkepta. Nors… ir v?l nugali burgeris su pl?šyta kiauliena, jau min?tuoju pulled pork’u.

„City Chef” meniu, beje, labai paprastas ir trumpas. Šiuo atveju tai džiugina, nes nedidel?je baro virtuv?je gamina tai, k? gali geriausiai ir nebando patenkinti vis? nor?. Keletas užkandži?, burgeriai ir m?sos l?kšt?s.

Beje, jei užsisakote patiekal? – galite gauti led? nemokamai iš bare stovin?io aparato. Su kava, lyg ir, galioja kažkoks deal’as su Instagram (nors nesam tikri), bet esm?, kad jos irgi galite gauti, jei imate patiekal?.

city chef

Vasar? „City Chef” turi gal ir nelabai išvaizd?, bet gana ram? kiemel?. Beje, kiek pasteb?jome, antroje sal?je telpa ir didesn? žmoni? grup?s.

All in all, rekomenduojam. Tikrai puikiai tiks pasised?jimams vakare su draugais.

MENIU: visi barbecue ir su barbecue susij? patiekalai
KOKYB?: puiki
KAINOS: vilnietiškos
ALKOHOLIS: visi pagrindiniai g?rimai
APTARNAVIMAS: toks lyg ir šaltokas, bet kai maistas skanus – galima ištverti
VIETA: Basanavi?iaus g. 1, Vilnius
INTERNETE: https://www.facebook.com/CityChefVilnius/
SUBALANSUOTA: hipsteriams ir ramyb? vakarien?s metu m?gstantiems

Naujausia hipsteri? place to be – „Keul? R?k?“

Na gal ji ne tokia jau ir nauja, bet situacija ten nesikei?ia jau kelis m?nesius – gauti maisto beveik ne?manoma. Ir d?l to hispteriams ten dar labiau patinka eiti, nes jeigu gauna burger? per trumpiau nei valand?, tai jau?iasi ypatingi ir šiek tiek geresni už kitus.

„Keul? R?k?“ yra dar viena vieta kol kas dar nepopuliariame ir nudrožtame centro Stoties rajone, kuris po koki? 5 met? bus madingiausia Vilniaus vieta. Tai, kad žmon?s vis mažiau bijo jame lankytis ne tik dien?, bet ir nakt?, rodo ir kaimynyst?je ?sik?rusi kita hipsteri? vieta „D?v?ti“.

Viskas labai paprasta - meniu iš keli? punkt? ir surašytas ant sienos

Viskas labai paprasta – meniu iš keli? punkt? ir surašytas ant sienos

Ok, bet mes ?ia apie maist?. Taigi, užeinate ? „Keul? R?k?“ ir jums nelieka kitos išeities, kaip tik stoti ? eil?. O eil?s ten begalin?s ir nesibaigian?ios, tad si?lome ateiti gerokai prieš tai, kai ? galv? šaus mintis, kad gal jau praalkote. Jeigu norite ten sukirsti savaitgalio pietus, tai išeikite iš nam? jau po pusry?i?, nes Keul?je teks praleisti nemažai laiko. Ir mažiausiai laiko j?s ten praleisite valgydami.

S?dim? viet? mažai ir jos visos užimtos

S?dim? viet? mažai ir jos visos užimtos

Taigi, laukimas. Iš pradži? lauksite eil?je užsisakyti, paskui lauksite eil?je atsiimti g?rimus, tada lauksite eil?je atsis?sti. Jeigu viskas gerai, tai paskutin? laukimo etap? praleisite atsikovoj? viet? prie stalo. Jeigu esate ne toks laimingas, tai ne tik lauksite, bet ir valgysite stov?dami.

Laukdami bent jau išgert galite

Laukdami bent jau išgert galite

T? kart? šonkauliuk?, žinoma, jau nebuvo. Jie baigiasi greitai, o apie maisto išsekim? informuoja Keul?s FB profilyje gana operatyviai, tad prieš ten vykdami, pasitikrinkit, ar vis dar verta.

Valg?me pulled pork burgerius. Pulled pork, mielieji, yra vienas iš geriausi? žmonijos išradim? kulinarijos istorijoje. Bet apie tai mes jums nepasakosim, nes google gali atsakyt ? visus j?s? klausimus.

Pilna porcija su bulv?mis. Galite imti ir be j?.

Pilna porcija su bulv?mis. Galite imti ir be j?.

Ir tie burgeriai yra j?ga. Jie yra labai labai geri. Bandel? išvis yra kosmosas, o padažas ir coleslaw (kop?st? salotos) yra pats tas prie šauniai paruoštos m?sos.

Salotos ir dar s?ris. Visiškai puiku.

Salotos ir dar s?ris. Visiškai puiku.

Akivaizdu, kad ten chebra žino, k? daro. O apie eiles ir maisto pasibaigim? jie jau tiek kart? tur?jo teisintis tiek paprastiems klientams, tiek ir visokiems FB autoritetams, kad mes gal net nepl?tokim šios temos ir neprad?kim j? teisti.

Ponas pulled pork burgeris su alumi ir bulvyt?mis kainuoja

Ponas pulled pork burgeris su alumi ir bulvyt?mis kainuoja lyg tai 6 eurus

Mes tikim, kad viskas ten pas juos gerai ir kad jie supranta, k? daro ir kod?l. Juo labiau, kad jau ir patys praneš? apie pl?tr? ir naujus restoranus mieste.

Tur?kime kantryb?s, nes ta maisto kult?ra, kuri? neša „Keul? R?k?“ yra neatsiejama nuo gero amerikietiško didmies?i? gyvenimo, ko mes kuo daugiau norime Vilniuje.

 

Burgeri? sulaukusi,
Degustatori? komanda

 

MENIU: Ipulled pork burgeriai ir šonkauliukai
KOKYB?: labai gera
KAINA: nuo 3,5 EUR
ALKOHOLIS: Raudon? plyt? alus
APTARNAVIMAS: jiems ten žmon?s nelabai r?pi, bet nesusireikšminkit ir viskas bus gerai
VIETA: Pylimo 66, Vilnius
INTERNETE: FB
SUBALANSUOTA: burgerius m?gstantiems