Phun Kee Duck: kai gerkl? pradeda spausti prisiminimai iš atostog? Tailande

Tailande (ar gretimuose Azijos kraštuose) jau, tikriausiai, sp?jo apsilankyti maž? mažiausiai geras tre?dalis išmanesni? lietuvi?. Bent jau taip leidžia sp?ti Facebook srautas, nuolat pamet?jantis gražesni? ar kiek ki?ini? atostog? nuotrauk?. Azijos temos populiarios ir kelioni? portaluose ar to paties seno gero Facebook kelioni? grup?se. Viena iš tem?, kuri? b?tinai pamini visi apsilank? Tailande – maistas. …

More

Arm?niškas „Jerevan“ – pakeliui link Druskinink?

Pakel?s bei užmies?i? restoranai – atskiras ir labai ?domus reiškinys. Vieni j? – prisiglaud? greta miest? bei ?sik?r? netoli ežer?, tod?l vasaros vakarais masina nuo ?kaitusio asfalto kankyn?s norin?ius ištr?kti miestie?ius. Kiti, tuo tarpu, yra tiesiog pakeliui. Rodos, „prie niekur“. Off topic: Mus visuomet kankino klausimas – iš ko sugeba išsilaikyti kokiam 100-ajame kilometre nuo …

More

Varšuvoje b?nant buržujum – Bistro de Paris

Laikas nuo laiko mums pasitaiko galimyb? pab?ti buržujais ir apsilankyti maisto creme de la creme vietose. Varšuvoje nestinga puiki? viet? ir mes renkam?s Michel Moran “Bistro de Paris”. Nedidukas restoranas, tokio keistoko eklektiško interjero, zujan?i? padav?j? ir paties šefo, kuris tiek pasitinka, tiek išlydi sve?ius. Pris?dam prie apvalaus balta staltiese dengto stalo ir, panagrin?j? trump? meniu, …

More

Filosofinis pam?stymas apie prabangius restoranus ir j? kuriam? vert?

Ant m?s? žem?s norima daug, skaniai ir pigiai – derinys realiam pasaulyje sutinkamas arba taip retai, kaip sniego žmogus, arba policijos akademijos valgykloje cepelin? pavidalu. Vieta, kurioje, vargu, ar ieškomas Maistas iš didžiosios raid?s, juo labiau, vertinimo skal? nustatoma kitokiais parametrais, o besirenkan?iai liaudžiai sunku ?rodyti, jog už m?sos „gabal?“ galima mok?ti daugiau, negu pas …

More

Kai širdis šaukiasi Kaukazo virtuv?s – Araks

Dr?siai imam?s teigti, jog Kaukazietiška virtuv? Lietuvos maisto padang?je yra ?sigal?j?s reikalas. Prid?jus visas politines, geopolitines ir eurovizines draugystes, netgi galima pasakyti, kad tai tapo geros mados požymiu, apie kur? reikia žinoti, skanauti ir bevalgant prid?ti ?vairi? istorij? apie tikras patirtis tuose kraštuose. Bet apie visk? nuo pradži?. Neneigsim, jog turime šioki? toki? silpnyb? Kaukazo …

More

(NE)pranc?ziška dvasia Vilniaus Senamiestyje

[Degustator? Džo] Kai kuriems Degustatoriams šis komandos pasibuvimas restorane „aux Champs Elysées” (beveik Pylimo g.  ir Trak? g. kampas) buvo ne kas kita, o tikra kulinarin? ir potyri? kelion?. Ir ne tod?l, kad niekada nebuvo Pranc?zijoje ar nem?gsta pasigardžiuoti ?domesniais patiekalais, bet tod?l, kad atvirai ir garsiai j?ros g?rybes vadina „j?ros blogyb?mis“, o svog?nus – …

More

„Fortas“: o tai ?ia jau restoranas ar dar ne? arba Lietuva – restoran? šalis

Labai ?domi, ties? pasakius, Degustatori? komandai kilo mintis, prieš kelet? savai?i? apsilankius viename iš „chain‘inio” (grandininio, jei kam labiau patinka) restorano (???) „Fortas”… e…. tarkime – viet?. Pavadinti „Fort?” kaip nors gan?tinai sud?tinga, nors ant meniu besipuikuojantis užrašas skelb? – „restoranas”. Mes jau kaip ir apsidžiaug?m – na nedažnai jaunas, t?las lietuvis užsuka „in restorant?” …

More