Markus ir Ko: mitinio steiko beieškant

?jo ?jo ir at?jo viena t? prog?, kai susitinki su kolegomis degustatoriais paieškot ypating? viet?, kulinarini? potyri?, jauki? aplink?, metus apsvarstyti ir šiaip maistiniais nuotykiais pasidalinti. Vienu žodžiu tariant, reik?jo sau švent? padaryti. Ilgai d?moj?, degustatoriai nusprend?, jog tokia vieta taps m?sos ir steik? legendomis apipinta Markus ir Ko (juk nuo sen? laik? po Vilni? sklando jau mitin?mis tapusios kalbos apie nuostabius didkepsnius bei patenkintus, prisivalgiusius klientus).

Pažym?kime, jog ši vieta apie m?s? nusimano jau nuo 1995 met? (gal d?l to ta žalia interjero spalva tokia ne?prasta šiandieninei akiai). Bet atsipl?šiam nuo sien? ir bald? ir susikoncentruojam ? meniu – visko daug. Padav?jas pora kart? prieina, mandagiai pasiklausia, koks progresas, ir galiausiai pirmi žodžiai iš degustatori? l?p? – alaus ir vyno.

Turim prisipažinti, kai kurie degustatoriai jau?ia silpnyb? lašišos (ir ne tik) karpa?io, tad, aptik? š? patiekal? meniu, imam nedvejodami. Be to, masina ir tai, kad jinai patiekiama balzaminiame padaže su kapar?liais, su saul?je džiovintais pomidorais aliejuje ir skrebu?iais. Gavus patiekal?, kiek glumina tas aliejaus padažas ir sviesto bokštelis (2013 metais?), dar nesuprantam, koki? ?ia prieskoni? meniškai pribarstyta visoje lekšt?je. Taip pat, lašiša ties gabaliuk? galiukais aiškiai suled?jusi. Na ir atsižvelgus ? 40 lit?, kuriuos mokam už visa tai – laim?s faktorius smunka…

IMG_1727

Žali? lašiš? carpaccio balzaminiame padaže su kapar?liais, patiekiama su saul?je džiovintais pomidorais aliejuje ir skrebu?iais. Kaina 40 lit?. Vaizduot? buvo pranašesn? už realyb?.

Guliašin? sriuba kainuoja 15 lit?. Tikrai gera ir skani sriuba, bet pateikimas tai kaip valgykloj piet? metu. Vieningai nusprend?m, kad jiems jau senokai pats laikas atsinaujinti indus, nes jaut?m?s taip, lyg kokius 15 met? atgal b?tume gr?ž?.

IMG_1729

Guliašin? sriuba

Tuomet pagrindini? patiekal? eil?. Pirmiausia – blyneliai su krevet?mis. V?l – kas per velnias su tuo sviestu, niekaip negalim suprasti, bet kolegos samprotauja, kad kartais išprus? žmon?s m?gsta patirpinti sviesto ant blynelio. Teb?nie, širdies neskauda, visai skanu, kainuoja 40 lit?.

IMG_1737

Blyneliai su krevet?mis. Kainavo 40 lit?, ?sp?dis neblogas.

Štai nuotraukoje matome ir Markus „firmin?“ didkepsn? mažoje porcijoje (taip pat galima pasirinkti vidutin? arba didel? porcij?). Kainuoja šis „mažas“ kepsniukas 60 lit?, teko ilgai pluš?ti, kol jis dingo nuo l?kšt?s. Indelyje patiektas puikus pipirinis padažas už papildomus 7 litus, garnyrui pasirinkom bulvi? kroketus, kurie kainavo 8 litus, bei ant groteli? keptas cukinijas, už kurias dar papildomai prid?kime 8 litus. Taigi bendra patiekalo kaina 60+7+8+8=83 litai.

Maisto neabejotinai daug, tokiems kiekiams, beveik kaip Olimpiadai, reikalingas specialus pasiruošimas ir psichologinis nusiteikimas.

IMG_1733

Dar ? stal? buvo patiektas puikus kalakutienos kepsnys. Na, tikrai puikus. Su nuostabiu raudonojo vyno ir brukni? padažu kepta ant groteli? kalakutienos fil?. 50 Lt. Greta (tiesa, garnyr? reikia užsisakyti atskirai) bulviniai kroketai (8 Lt), ant groteli? kepti pomidorai (8 Lt) ir keista daržov?, sp?jam, kažkas iš cukinij? gimin?s, apkepta tešloje. ?domi ir skani toji keista daržov?.

Viskas labai gerai. Tikrai, nuoširdžiai, labai skanu. Tik b?da ta, jog velniškai daug. Tiek daug, jog, sukirtus tok? patiekal?, pradedi dvejoti savo galimyb?mis pakilti nuo k?d?s. Ir dar b?da ta, jog š? patiekal? užsisakiusi degustator? velniškai nor?jo t?dien paragauti deserto. Deja, sutalpinti ? skrand? dar k? nors buvo tiesiog ne?manoma, tod?l malonaus padav?jo si?lymas „gal desertuk??“ suk?l? nediduk? irzul?. „J?s gal išprot?jot? Aš dar penkias dienas nenor?siu valgyti“, – kiek pers?dydama pagalvojo toji degustator?.

IMG_1735

Kalakutienos kepsnys – didelis…

Beje, šis kalakutienos kepsnys suk?l? ir šioki? toki? diskusij?. Panašus patiekalas, su tokiu pa?iu padažu ir bulvi? kroketais (patiekiamas su salotomis) Žv?ryne ?sik?rusioje „Verandoje“, kuri? Degustatori? komanda vadina savo pra?jusi? met? geriausiu atradimu, kainuoja mažiau. Per pus?. Tiesa, porcija irgi mažesn?. Bet ne tokia maža, kad nepavalgytum, o ir desertas po jos – telpa. Taigi, eilin? kart? prabylame apie kainos ir kokyb?s s?ntyk? bei tai, ko žmon?ms iš ties? reikia. Prisikirsti iki valiai, paragauti ar pavalgyti.

Baigdami gurkšnoti g?rimus bandome rasti koki? vienijan?i? nuomon? apie ši? viet?. Ir prieinam prie bendros išvados, kad ?ia toks „sunku pasakyti“ atvejis. Negin?ijamai maisto porcijos didel?s, kainos T?vyn?s mastu gana aukštos, aplinka v?lyv? devysniadešimt?j?, aptarnavimas puikus – bet jeigu ne pats moki, viskas yra gerai.

MENIU: ?vair?s patiekalai, labiausiai žinomi d?l didkepsni?.

KOKYB?: Viskas puiku.

KAINOS: Kainos svyruoja nuo 10 iki 90 lit? už patiekal?.

ALKOHOLIS:  Vynas, konjakas, brendis, alus, visko po truput?.

APTARNAVIMAS: malonus.

VIETA: M. Antokolskio g. 11, Vilnius

INTERNETE: ?ia.

SUBALANSUOTA: Brangiai vakarinei arba kai reikia nuvesti kur užsienie?ius.

Švent? atšventusi,

Degustatori? komanda