Holy Mikos – prabangus kaimas?

Degustatorius gyvenimas nupu?ia ? ?vairius kampelius, š?kart nup?t? ? viet?, pasisl?pusi? Vilniaus senamies?io gl?dumoje – Holy Mikos (restoranas pavadintas Šv. Mykolo garbei arba tiesiog pagal gatv?s, kurioje ?sik?r?s, pavadinim?). Atlieka ši ?staiga kilni? misij? – pažindina žmones su nauju ypatingu lietuvišk? patiekal? skoniu – ir mes jau susidom?j? studijuojame, kur gi tie nauji ir, svarbiau, ypatingi skoniai.

Reikia pasteb?ti, jog restoran?lis n?ra didelis – viso labo kokie 6-8 staliukai, tokioje kiek keistokoje aplinkoje, gal, sakytume, prabangus kaimas (barokinio stiliaus graž?s mediniai stalai bei k?dos, medini? sij? rud? plyteli? ir nelygi? trobos sien? apsuptyje). Bet, j?s, mieli skaitytojai, matot – ne interjero dizaineriai esam, tai labai nesipl?sim. Be to, negali sakyti, kad kažkaip trikdo ar trukdo, gal net eklektiškai jauku. Gr?žtame prie pagridinio reikalo – maisto. Keturios išbad?jusios burnos jau pasiruošusios suleisti dantis ? l?kštes.

Po teisybe, meniu, suskirstytas ? „Lietuviška virtuv? kitaip“ ir „Europietiška virtuv?“, ?veda kiek žaisming? pam?stym? apie politines aktualijas Europoje, bet visi per alkani, kad giliai kapstyt?. Taip pat, apžvelgus visus pasirinkimus, ?ia galima aptikti nauj?j? klasik?, kuri yra bene kiekvienoje vietoje (bent Vilniaus tikrai) – jau?io žandus, anties kr?tin?l?, kukur?zinius viš?iukus ir šokoladinius fondantus…

Tad pirmiausia ? užsakym? lapuk? atgula butelys Cidre Bouche de Narmandie Brut La Brique (už butel? teks pakloti 29 litukus).

Aptarnavimas puikus ir po kurio laiko ant stalo atkeliauja sriubos. Moli?g? sriuba buvo tikrai vyk?s pasirinkimas – nesaldi, neaitri, tinkama tekst?ra, žodžiu, taip, kaip reikia. Už š? g?r? reik?s susimok?ti 12 lituk?.

image-3

Moli?g? sriuba, kainuoja 12 lit?, itin vyk?s pasirinkimas.

Toliau vištienos sriuba su sviestiniais kukuliais – už 10 lit? buljonas ir trys kažkas.

image-5

Vištienos sriuba su sviestiniais kukuliais, kainuoja 10 lit?.

Bulvi? šimtalapis su baravyk? padažu turb?t buvo labiausiai laukiamas patiekalas visoje kompanijoje. Ta?iau didelio ?sp?džio valgiusiam nepaliko – pats šimtalapis buvo gana pr?skas, o baravyk? reik?jo gerai paieškoti. Bei už š? malonum? reik?jo palikti 21 lituk?.

image-6

Bulvi? šimtalapis su baravyk? padažu, kainavo 21 lit? ir nepateisimo dideli? vil?i?.

Toliau – rudenin?s daržov?s su ožkos s?riu, kaip nurod? meniu – cukinijos, baklažanai, pomidorai, paprika, užkepti ožkos s?riu. Kainavo šis patiekalas 23 litus ir, m?s? supratimu, buvo visiškai neadekvatus apipl?šimas. Skonio prasme, liaudiškai tariant, daržov?s su s?riu, big deal…

image-2

Rudenin?s daržov?s su ožkos s?riu, kainavo 23 litus, apipl?šimas.

Tagletele su krevet?mis ir pomidorais skamb?jo daug žadan?iai (nesupratusiems – per?jom prie „Europietiškos dalies“), o deja, deja… Visoje l?kšt?je esant kr?vai makaron? ir visoms 3 krevet?ms bei 3 pusel?ms vyšnini? pomidor? (pri?jome prie išvados, kad viskas tur?jo b?t suporuota), džiugesio už 25 litus matyti nebuvo.

image

Tagletele su krevet?mis ir pomidorais. Už 25 litus nor?t?si matyti daugiau kreve?i? ir mažiau makaron?.

Tokiomis keistai neoptimistin?mis nuotaikomis nusitaik?me ? desertus, juk dažniausiai suvalgius k? saldaus pakyla ?pas. A?i? aukš?iausiosioms maisto j?goms – desertai buvo skan?s. Varšk?s s?rio pyragas su kakaviniais trupiniais ir medumi džiugino šird?. Ir dar už simbolin? 12 lit? kain?.

image-1

Varšk?s s?rio pyragas su kakaviniais trupiniais ir medumi už 12 lit?, labai teisingas pasirinkimas.

 Bei karštas vyšni? desertas su juodos arbatos ledais, pastarieji ypa? didel? ?sp?d? padar? visai kompanijai.

image-4

Karštas vyšni? desertas su juodos arbatos ledais, kainavo 15 lit?. Rekomenduojam ypa? d?l led?.

Taigi, apibendrinant, vieta kaip ir nei bloga, nei labai gera. Galb?t, skyrus daugiau d?mesio išgryninti kai kuriuos patiekalus, viskas ir susitvarkyt?. Užsukti užsuksim, ta?iau manom, kad po kurio laiko.

MENIU: Ypatinga lietuviška ir ?prasta Europietiška.

KOKYB?: Viskas gerai.

KAINOS: Kainos svyruoja nuo 10 iki 60 lit?.

ALKOHOLIS: Daugiausia vynas, mat?m ir puikius viskius ir konjakus, visko po truput?.

APTARNAVIMAS: malonus.

VIETA: Šv. Mykolo g. 4, Vilnius

INTERNETE: ?ia.

SUBALANSUOTA: Vakarienei su užsienie?iais.

 

Apie geresn? gyvenim? svajojanti,

Degustatori? komanda