Phun Kee Duck: kai gerkl? pradeda spausti prisiminimai iš atostog? Tailande

Tailande (ar gretimuose Azijos kraštuose) jau, tikriausiai, sp?jo apsilankyti maž? mažiausiai geras tre?dalis išmanesni? lietuvi?. Bent jau taip leidžia sp?ti Facebook srautas, nuolat pamet?jantis gražesni? ar kiek ki?ini? atostog? nuotrauk?. Azijos temos populiarios ir kelioni? portaluose ar to paties seno gero Facebook kelioni? grup?se.

Viena iš tem?, kuri? b?tinai pamini visi apsilank? Tailande – maistas. Pigus, gatv?s, geras, skanus, aštrus – maždaug tokie epitetai minimi dažniausiai. Nenuostabu, kad lietuviams patraukus link Azijos, vis dažniau ir m?suose galima atrasti t? krašt? virtuv?s šedevr? bandym?.

Bandymais juos vadiname tod?l, kad neb?tinai visada visiems pavyksta. Ar ingredient? stoka, ar bandymas sulietuvinti receptus, bet dažnokai išeina nei šiaip, nei taip.

O bet ta?iau, prieš gerus metus Vilniuje duris atv?r? „Phun Kee Duck“, kurie suteik? šiokios tokios vilties, kad net ir Lietuvoje Azijos virtuv? gali egzistuoti. Duris jie atv?r? Vilniaus stoties rajone, kaip ir privaloma tikram tailandietiškam restoran?liui – minimaliai investavo ? interjer? beigi didžiausi? akcent? d?jo ant maisto išsinešimui.

Phun Khee Duck

S?di sau ir m?gaujiesi gyvenimu, steb?damas spalving? Stoties rajono gyvenim?

Žvelgiant ? reitingus facebook‘uose beigi google‘uose – daug nusivylusi? žmoni?, bet tuo pa?iu – nemažai ir labai patenkint?. Paragav? patys nusprend?m, kad jiems ten, matyt, „kaip išeina“. Kas, žvelgiant iš grynai pragmatiškos pus?s, bet kokiam restoranui yra labai blogai. Juk stabilumas – vertyb?.

Tai per aštru lietuviams, tai per s?ru, tai v?l koks velnias… Kita vertus, ir tas lietuviškas aštrumas labai jau nestabilus. Kas vienam yra tik vidutiniškai aštru, kitam – jau degina gerkl?. Restorano šefui bei savininkui, esame tikri, toks lietuviškas nepastovumas kelia siaub?. Bet, gerbiamieji, kad jau n?r?te ? toki? virtuv?, o ne link pilko dangaus atspalvio ir vienodo skonio „cep?“ – teks susitaikyti ir ištverti.

Phun Khee Duck

Kai sak?me, kad ? interjer? investuoti n?ra b?tina – vienas geresni? restoran?li? pa?iame Tailande, Bankoke

Beje, nors „Phun Kee Duck“ ir turi alaus, jei kiek dvejojate d?l savo galimybi? valgyti aštriai, o išdr?sote užsisakyti pat? aštriausi? variant? – imkite ne alaus, o vandens. Paprasto tyro vandens. Alus ir jame esanti angliar?gšt? aštrum? gali tik dar labiau sustiprinti ir n? velnio nenuplauti. Jei akyse pasirodys ašaros – griebkit?s grietin?s, nat?ralaus jogurto arba… kop?sto. O jei dar po ranka turite li?i? – jie nugal?s bet kok? aštrum?. Mus li?iais, beje, gelb?jo patys tailandie?iai, kai nety?ia valgydami Papaya salotas kažkur kalnuose prie Chang Mai perkandom ?ili pipir?. A?i? dievui, buvo žalias. Verk?m tik pusvaland?.

O gr?žtant prie „Phun Kee Duck”, nors kai kurie internetai ir prieštaraut? mums, bet maistu SavasBliudas.lt komanda liko patenkinta. Jis tikrai primin? ragaut? 19 dien? kelion?je, benaršant ši? šal? nuo piet? iki pa?ios šiaur?s. Tiesa, tik nebuvo labai aštru, nors ?m?me b?tent tok? variant?. Gavosi kažkaip vidutiniškai, bet still – skanu.

Phun Khee Duck

O taip atrodo tas pats Phun Kee Duck ragautas patiekalas Tailande, kažkurioje iš turistini? sal?. Tik makaronai kiti. Kalbant apie virtuvi? g?r? – pas Phun Kee Duck – tikrai skaniau :)

Pora staliuk? lauke, ramus šiltas vasaros savaitgalis… likom laimingi. Gr?šim dar. Ragaukit ir j?s.

MENIU: tailandietiška virtuv?
KOKYB?: viskas OK, tik štai su tuo aštrumu reikia išsiaiškinti… :)
KAINOS: greito maisto kavin?s lygio
ALKOHOLIS: alus
APTARNAVIMAS: radom šypsen?, ? kvailus klausimus – maloniai atsako
VIETA: Pylimo g. 49, Vilnius
INTERNETE: https://www.facebook.com/PHUNKEEDUCKVilnius/
SUBALANSUOTA: principe – išsinešimui, bet tinka ir greitam pavalgymui vietoje

Debut: romantiškoms sieloms arba konspiraciniams pokalbiams

„Debut“ restoran?, ?sik?rus? šiaip jau nelabai smagioje, bet tikrai judrioje Jogailos gatv?je, žinojome jau seniai. K? ten žinojome – buvome jame tikrai ne kart?, ta?iau visada keliai nuvesdavo tik dienos piet?, o vakarien?ms vis pasirinkdavome kitas patogesn?se vietose esan?ias ?staigas. Tai štai pagaliau džiugi diena išaušo ir šiam restoranui, nes nusprend?me apsilankyti jame vien? šalt? žiemos vakar?.

Pasakysiu taip – gal kažkas ir gali tur?ti problem? su j? interjeru, bet tikrai ne mes. Labai ten viskas gerai, maži staliukai, nedailintos plytin?s sienos, visokie paveiksliukai ir prieblanda sukuria visai smagi? atmosfer?, kai atrodo, kad niekas nei mato, nei girdi j?s? pokalb?. Puikus sprendimas tiems, kurie nenori b?ti užtikti ar nugirsti.

Iš karto buvo priimtas sprendimas, kad litras vyno dviem žmon?ms tikrai bus pats tas, tikrai sugeb?sime ryte atsikelti ir nev?luosime ? darbus. Ir tikrai galvos nebus sunkios ir b?sime maksimaliai produktyv?s darbuose. Nepatik?sit, bet kit? dien? tikrai viskas buvo gerai.

Meniu pas juos toks savotiškas – yra ir Europietiška, ir Tailando virtuv?. Kažkaip mums tokie viražai sunkiai suvokiami, nes tokiu atveju dar tr?ksta Meksikietiškos, Maroko, Kin? ir Japon?, ir jau štai prašau – visas pasaulis surašytas telefon? knygos storio meniu. J?s man paaiškinkit, kaip ?manoma taip sugalvot?

Gerai, tiek jau to, n?ra „Debut“ meniu toks neišsenkantis, tad š? kart? labai nepeiksime j?, tikim?s, kad tai tik laikinas aptemimas, ir jie ilgainiui išsiaiškins, ar nori Europietišk?, ar Tailando maist? gaminti. Mažas hint‘as jums – pavadinimas, visokio vyno pasirinkimo galimyb? ir aplinka žmon?ms gali sukelti teis?tus l?kes?ius tik?tis Pranc?zijos virtuv?s perl?, juo labiau, kad Vilnius vis dar pasl?ptas po stora pic? pluta, tai ?vairov? šiam miestui tikrai nekenkt?.

Tokia virtuvi? ir patiekal? ?vairov? labai suglumina ir pailgina išsirinkim? kokiomis 20 minu?i?, nes galiausiai tikrai sunku apsispr?sti, ar nor?tum burgerio, tailandietišk? makaron? su krevet?m, risotto ar Cezario salot?.

Velniai nemat?, šiaip ne taip apsisprend?m: char?io sriuba, citrininis risotto su krevet?mis ir vištiena su teriyaki padažu ir keptomis daržov?mis. O desertui dar ir Creme Brulee – vienas iš nuostabiausi? desert? šitam dideliam pasauly.

Taigi, labiausiai nepavyk?s buvo risotto, kažkoks nesusipratimas ten gavosi, toks beskonis visiškai.

Citrininis risotto su krevet?mis - 19 lit?

Citrininis risotto su krevet?mis – 19 lit?

Vištiena kaip ir buvo labai nieko sau, tik kam t? j?ros dumbli? buvo prid?ta, tai nelabai aišku.

Kadangi buvo tikrai tamsu, tai nepykite už kokyb?. Vištiena su teriyaki ir keptomis daržov?mis - 21 litas

Kadangi buvo tikrai tamsu, tai nepykite už kokyb?. Vištiena su teriyaki ir keptomis daržov?mis – 21 litas

Labiausiai pasisek? sriuba – tikrai verta j?s? d?mesio. Nors, v?lgi, char?io sriuba yra Kaukazietiška, tai nelabai suprantama, k? ji iš viso veik? tame meniu.

Super faina char?io už, viso labo, 9 litus

Super faina char?io už, viso labo, 9 litus

Creme Brulee kaip priklauso, kainavo - 7 litus

Creme Brulee kaip priklauso, kainavo – 7 litus

Creme Brulee visada laukiame su didele baime, nes daug nevykusi? vir?j? sugeba lengva ranka sugadinti š? šaun? desert?. Šiuo atveju verkti neteko, viskas buvo teisingai.

Dar keli svarb?s momentai: restorane n?ra baro, j? atstoja improvizuota nam? virtuv?, su pastatomom ir pakabinamom spintel?m (matyt, bandyta sutaupyt erdv?s). Šiaip gal nieko ir ypatingo, bet visai ?domiai atrodo.

Antras pasteb?jimas, jie turi tvarking? interneto svetain?, kas yra sveikintina. Ta?iau labai nesveikintina naudoti supermam? leksik? („restoran?lis“) ir prirašyt visoki? kvailys?i? skiltyje „?ia nebus“. Užsukit ir patys paskaitykit.

Apibendrinant, stebukl? maisto srityje galite nesitik?ti, bet labai li?d?ti irgi neteks. Visus blogus jausmus labai greitai jums pamiršti pad?s vynas. Ir nors šiuo metu „Debut“ yra labiau toks vidutiniškas restoranas, su toli gražu neišbaigtu meniu ir skirtinga patiekal? kokybe, bet mes jiems linkime s?km?s ir graži? Kal?d?.

P.S. O ?ia dar jums pabaigai keletas iliustracij? iš j? dienos piet?, kurie tikrai ten verti d?mesio. ?ia labai senos foto, kai Vilniaus centre mok?ti 12 lt už pietus dar buvo normalu.

IMG_20120621_124210 IMG_20120702_122427 IMG_20121026_154659

MENIU: Nuo galo iki krašto, bet vyrauja Europietiška ir Tailando virtuv?s.

KOKYB?: tikrai geriau, nei dauguma Vilniaus viet?.

KAINOS: Vakarienei bent 30 lituk? tur?kite.

ALKOHOLIS: Koncentruojasi ties vynu, bet turi ir vis? likusi? klasikini? g?rim?.

APTARNAVIMAS: nieko konkretaus išskirti negalima, viskas padoru.

VIETA: Jogailos g. 8, Vilnius

INTERNETE: ?ia.

SUBALANSUOTA: pašnekesiams prie vyno

Senas vietas belankanti,
Degustatori? komanda