Islandiškos istorijos (III): silki? festivalis, o pietums – avies galva

Evaldas ir Vytautas – du blog‘o „Savas bli?das“ bi?iuliai, gurmanai bei pasaulio naršytojai, nepraleidžiantys progos ne tik leistis ? nauj? patirt?, bet retkar?iais t? nauj? patirt? ir susigundantys paragauti. Š? kart? su mumis ir jumis jie dalinasi pasakojimu iš tolimai artimos Islandijos. Žinoma, daugiausiai kalb?sim?s apie maist?, o tai – jau tre?ioji pasakojimo dalis.

kelion? Islandijoje

Apie puik? patiekal? – avies galv?

Vienas iš ?domesni? ragaut? patiekal? – avies galva, kuri buvo patiekta su labai skania ir salstel?jusia bulvi? ir moli?g? koše. Avies galva – nedidel?, m?sos daugiausiai yra žanduose, liežuvyje; tiesa, daug odos, kurios aš nevalgau. Dr?siausi gali paragauti ir akies.

Iš esm?s – labai paprastas patiekalas, bet visai ?domus. Tiesa, geriausios jos Reikjavike yra autobus? stoties kavinuk?je. Mus ten vietiniai nukreip?. Kiek prasmirdusi kavinuk?, bet štai galvos – tikrai geros.

kelion? Islandijoje

Apie avies galvos recept?

Radom knyg?, kurioje buvo 50 šlykš?iausi? islandišk? patiekal?. Buvo parodyta ir kaip ta avies galva gaminama. Ir baisu, ir šlykštu, ir juokinga… Žinot kaip atrodo? Sustatytos eil?mis šimtai galv?, dar kailis sulip?s, kraujas varva; tada ateina diedas su ugnies šautuvu ir jas visas svilina. Tos galvos pajuoduoja ir tada jau jas verda bei visa kita daro.

Avies galv? gali nusipirkti ir parduotuv?j: perskelta per pus?, smegen? n?ra, bet yra akyt?s. Logika paprasta – kai pjauna per vidur?, tai kas palenkus iškrenta – iškrenta, o visa kita – s?doma, prieskoniuojama ir verdama. Skaniausia dalis avies galvoj – liežuvis, labai minkštutis ir geresnis nei kiaulienos ar jautienos.

kelion? Islandijoje

Reikjavike yra stendai, kur tas galvas pardavin?ja. Nusiperki ir pasišildai mikrobang? krosnel?je. Toks kaip dešraini? kioskas…

Apie silki? festival?

K? dar b?tinai reikia pamatyti, tai silki? festival? Siglufjörður, pa?ioje šiaur?je. Vietiniai per t? festival? darin?ja sau silk? ir dainuoja… Švent? darosi. Kiekvien? šeštadien? atvažiuoja koks kolektyvas, padaro pasirodym?, vaidina… silki? darin?tojus.

kelion? Islandijoje

Festivalyje viskas veikia švediško stalo principu. Sumoki apie, atrodo, 20 eur?, ir krauniesi ? l?kšt? kiek nori silki?, bulvi?, kiaušini?… Ir kai sakau „silki?“ – reikia suprast pa?i? ?vairiausi?.

Tam kaimelyje, savaime aišku, yra ir silki? muziejus. Nes kaip be jo, juk ten – silki? sostin?. Ir silk?s šiaur?je yra ne tik maistas, bet ir kuras, iš j? aliejus spaudžiamas. Kaimel? pamatyti tikrai verta, tik tiek, kad reikia važiuoti per tunelius, kurie yra, pavyzdžiui,7 km ilgio ir juose eismas dvipusis, bet juosta – tik viena. Tai tenka laaaabai ilgai laukti savo eil?s.

kelion? Islandijoje

Apie kitok? maist? ir pusry?ius

Labai patiko duona. Ten ji plokš?ia, panašiai kaip Artimuosiuose rytuose. Vietiniai pasakojo, kad ten ji tokia, nes, kaip ir visko, seniau islandams tr?ko mieli?, nebuvo iš ko kildinti duonos, taip ir liko tokia tradicija.

Jei jau b?sit Reikjavike, centrin?j aikšt?j yra labai skani? led?. Tokie rieb?s, chemijos nesijau?ia. ?leidžia ? k?g?, visoki? dydži?, form?. Ir dar – k? nori tau gali užd?ti ant viršaus – kokose apvalioti, ? karamel? pamerkti. Labai skanu. Tiesa, ir kainuoja gal kokius 5 ar daugiau eur?.

kelion? Islandijoje

Beje, pusry?iams dažniausiai parduotuv?j pirkdavom tokio vietinio reikalo „skyr“. Iš esm?s – tai varšk? su uogomis ar vaisiais. ?vairiausi? r?ši?. Lyg ir nieko labai ne?prasto, bet islandai sako, kad ?ia j? tradicinis reikalas ir labai juo didžiuojasi.

Apie žuvis ir j?ros g?rybes

„Blue mussels“ yra tai, k? tikrai reikia paragauti. Ši? kriaukli? Europoje nelabai ir rasi, nes tai – Islandijos specifika. Toks m?lynas kiautas ir pati midija viduje – taip pat m?lyna. Visai neblogos. Paprastai daro vyno padaže, bet, žinoma, priklauso nuo vietos, kur jas rasit.

kelion? Islandijoje

Lietuvio akiai ten yra daug mažiau matyt? žuv?. Tiesa, kai renkat?s, ži?r?kit, kad b?t? „catch of the day“, t.y., pagauta b?tent t? dien?.

Beje, geras garnyras prie žuvies – rizotto su saul?je džiovintais pomidorais. Niekada nepagalvojau to derinti prie paprastos žuvies, bet labai patiko. Paprasta, bet akcentai – vietoje.

Vytauto nuotraukos: Facebook.com/fotoliunas

Kiti serijos „Islandiškos istorijos“ straipsniai:
Bangini? m?sa ir kempingas kankinim? stovykloje (I)
P?dytas maistas ir salstel?j? avino „pautai“ (II)

Islandiškos istorijos (II): p?dytas maistas ir salstel?j? avino „pautai“

Evaldas ir Vytautas – du blog‘o „Savas bli?das“ bi?iuliai, gurmanai bei pasaulio naršytojai, nepraleidžiantys progos ne tik leistis ? nauj? patirt?, bet retkar?iais t? nauj? patirt? ir susigundantys paragauti. Š? kart? su mumis ir jumis jie dalinasi pasakojimu iš tolimai artimos Islandijos. Žinoma, daugiausiai kalb?sim?s apie maist?, o tai – antroji pasakojimo dalis.

kempingas Islandijoje

Apie p?dyt? maist?

K? teko ragauti iš „bjaurybi?“ – tai senasis tradicinis island? maistas. ?domu, jog jie s?dym? atrado vos prieš por? šimtme?i?, tod?l, ties? pasakius, buvo susigalvoj? savo b?d?, kaip fermentuoti m?s?. Pavyzdžiui, „hákarl“ yra specialiai fermentuota, nors aš saky?iau – p?dyta, ryklio m?sa. Fermentuojama ji specialioje patalpoje, kur j? leidžiama apspisti mus?ms. Kaip sako vietiniai, kol mus?s atlieka savo „darb?“, su ta m?sa atsitinka viskas, kas blogiausia gali nutikti. Tod?l paskui jau ir žmon?ms valgyti nebepavojinga…

Skonis – kaip amoniako kempin?l?. Ta kempin?l? – nesusikramto, tod?l tok? daikt? nori kuo grei?iau nuryti, bet nuryti – negali. Svarbiausia tokiu atveju tur?ti šalia „brennivin“ (vietinis kmyn? „šnapsas“) ir iš karto t? kempin? šiuo šaltu g?ralu užgerti. Na, nes nenori, kad burnoje likt? tas skonis…

kelion? Islandijoje

Beje, tam yra dedikuotas muziejus, kuriame galima ir padegustuoti, ir pamatyti vis? proces?.

Apie degustacines l?kštes

Degustacin?s l?kšt?s b?tent ir yra tai, ? k? sukraunamos visos „bjauryb?s“. Ne tik kad turistai, bet ir patys islandai ne taip jau dažnai neužsisakin?ja jau min?t? „p?dyt?“ patiekal?. Ta?iau smalsiausiems – kone kas antram restoran?lyje pateikiami rinkiniai. Tiesa, islandai min?jo, jog iki atsirandant degustacin?ms l?kšt?ms turistai dažnai užsisakin?davo keis?iausio tradicinio maisto, bet dažniausiai viso patiekalo ne?veikdavo.

kelion? Islandijoje

Mano degustacin?je l?kšt?je be jau [pra?jusiame straipsnyje] min?t? banginio tauk? dar buvo silk? ir avienos „pautai“. Pastar?j?, tiesa, buvo visai smalsu paragauti, bet skonis tikrai n?ra labai išskirtinis ar ypatingas. Toks salstel?j?s, truput?l? krakmolingas…

Dar buvo avienos žandenos ir kraujo v?daras, kas mums yra visiškai nieko nuostabaus. Kaip „black puding“ pas airius, tik pas islandus ?maišyta gerokai daugiau riebal?, o airi? variante – daugiau kruop?.

Apie arklien? ir kit? m?s?

kelion? Islandijoje

Kas dar mums labai patiko ir galim visiems rekomenduoti – r?kyta aviena. Ten, beje, avienos tikrai daug buvo. O va lietuvi? m?gstamos kiaulienos – mažai.

Prekybos centruose galite rasti nemažai jautienos, kuri importuojama, ir… šiek tiek arklienos. Tiesa, tik?jausi, kad restoranuose rasim daugiau patiekal? iš arklienos, ta?iau palyginus j? mat?m nedaug. Matyt, iš etini? sumetim?. Ta?iau ko daugiausiai – tai žuvies. O tai kompensuoja visus reikalus. Verta paragauti „lobsterio“ sriubos su konjaku.

kelion? Islandijoje

Tiesa, ko dar nevalg?me ir atrod? keista, kaip tie beširdžiai gali juos apkritai gaminti – tokie košmariškai graž?s paukštukai „puffins“. Nuoširdžiai, geriau ? juos ži?r?ti, nei krauti ? l?kšt?.

Apie dešrainius

Buvo labai ?domu, kad islandai valgo daug hot-dog‘? ir net jais labai didžiuojasi. Mums pasakojo, kad net kai Clinton‘as buvo ? Reikjavik? su oficialiu vizitu atvažiav?s – ir tas ?jo ragauti.

kelion? Islandijoje

Vietinis hot-dog‘as – minkšta bandel? ir mažut?l? dešrel?, prie kurios renkiesi priedus. Geriausia imti su viskuo: majonezas, ke?upas bei svog?nai – ir žali, ir crunchy. Tai va tok? mažut? suvalgai ir tiek… N?ra skanu. Tikrai, nieko gero. Dešra – popierin?… Na, bet jie labai didžiuojasi jais, tod?l pabandyti, gal ir verta.

Apie alkohol?

Pigiausia visk? pirkti parduotuv?j, išskyrus alkohol?. Pastarojo geriausia ?sigyti duty-free, nes mieste sumok?sit trigubai daugiau. Taip yra tod?l, kad alkoholiui taikomas labai didelis PVM, palyginus su kitais produktais. Na, žinoma, ir akcizai padaro savo. Ta?iau taip yra visoje Skandinavijoje ir daugiau keliaujan?i? tur?t? nebestebinti.

kelion? Islandijoje

Mes, beje, vežiojom?s savo viskio butel? – ir d?l sveikatos, ir d?l smagumo. Žinot, po p?dyto ryklio tauk? – norisi kažko stipresnio. D?l viso pikto.

Vytauto nuotraukos: Facebook.com/fotoliunas

>>> Laukite 3-osios dalies…

Kiti serijos „Islandiškos istorijos“ straipsniai:
Bangini? m?sa ir kempingas kankinim? stovykloje (I)