„Vapiano“: kai m?sai sakai „mums reikia pab?ti atskirai“

Taip, m?sa ant mano stalo b?na vos ne kiekvien? dien? ir moralini? kan?i? j? valgant nekyla (na, nebent tai b?t? visas paršelis, žvelgiantis tuš?iu žvilgsniu ir laikantis paskutin?j? obuol? nasreliuose). Ta?iau nesu ir iš t?, kurie negav? m?sos jau?iasi nepavalg?, ir kuriems patiekalas b?tinai turi susid?ti iš „m?sos+kažko“. Juolab, kad ir patiekal? be m?sos b?na išties gardži?, o kartais d?l prieskoni? ir ingredient? derini? net nesuprasi, ar ?ia b?ta m?sos, ar vis tik ne. Tod?l ragauti „Vapiano“ rugs?jo-spalio ypating?j? pasi?lym? vegetarams ir veganams ?jau su smalsumu ir nekantrumu.

Vapiano Vilnius

Kone tobulas desertas, kur? suvalgius – s?žin? nepriekaištauja

Pirmas pliusas – veganiškai moli?g? sriubai. Trintas sriubas labai m?gstu, bet gana dažnai ? jas tenka papildomai bertis druskos ir pipir?. Šiuokart skonis sodrus, spalvingas, tikras „comfort food“ sveikuoliškame pavidale.

Veganiškas rizotas su moli?gais – ryžiai kiek pervir?, bet skonis išraiškingas – skanu! Moli?g? ir kokos? pieno jaukumas bei saul?je džiovint? pomidor? r?gštel?.

vapiano vilnius

Pica ir fone boluojan?ios vienos iš salot?

Vegetariška daržovi? lazanija iš pirm? k?sni? nesužav?jo blankiu skoniu ir tik užsib?rus druskos ir pipir? situacija gerokai pasitais?. Taip pat viskas užlieta gana storu sluoksniu s?rio (kas vienam pliusas, kitam minusas). Vienu žodžiu, nor?t?si ?domesni? prieskoni?, bet jei kas m?gsta kaip tik švelniai – tiks.

Kaipgi „Vapiano“ be picos? Veganiška pica su saldžiosiomis bulv?mis ir lapiniais kop?stais ?sp?džio nepaliko, ta?iau vegetariška jos versija su ožk? s?riu patiko labai. Nors pati pica pasirod? sausoka, ta?iau nesinor?jo nei padaž?, nei papildom? prieskoni?.

vapiano vilnius

Makaronai kaip makaronai

Ryškiausi? ?sp?d? paliko „Ryt?“ salotos. Ta prasme, ne šiaip „skanu, patiko, paragau?iau dar“, bet „bum!”. Gaivios, so?ios, saldžiar?gšt?s – tokio sodraus, stipraus skonio, kad ne tik niekuo nebesinor?jo pasigardinti, bet ir deserto jau po to nebereikt?. Tikras atradimas.

vapiano vilnius

Dar vienos ragautos salotos

Ar jums paž?stamas kalt?s jausmas valgant desert?? Man tai tikrai. Malonumo džiaugsmas maišosi su riebal?, augan?i? ant šon?, vaizdiniais, kuriuos stengiuos nustumti ? šon?, bet ne visada s?kmingai. Ta?iau kai valgau veganiškus ar žaliavalgiškus saldumynus, neapleidžia poj?tis, kad štai valgai tort? ir iš ties? netgi darai sau paslaug? (aha, arba saviapgaul?s galia). Bet kokiu atveju tai sveikesn?s alternatyvos už cukraus/milt?/riebal? bombas, o bent jau man, kiek teko ragauti – tikrai skanu. Tad ir šio vakaro „uoga ant torto“ tapo „Vapiano“ veganiškas desertas – banan? kremas su karamelizuotais riešutais. Jame švelniai kremo tekst?rai kontrast? suteik? graikiniai riešutai, o saldum? papild? maloni r?gštel?, tad tai n?ra iš t? desert?, kur tik saldu, saldu ir darkart saldu.

vapiano vilnius

Degustacinio meniu išbandymas

All in all – kai kas iš pasi?lym? tiktai verta d?mesio, kai kas pasimiršo vos paragavus, bet bent jau „Ryt?“ salot? tai gr?šiu tikrai.

Kartais vegetar?,
degustator? Valda

 

Burgeriai iš vagon?lio – Betty (Liuksemburgas)

Maistas iš vagon?li? ir kit? transporto priemoni? mums yra daugiau paž?stamas iš holivudini? film? nei realyb?s, tad pamatyti bugerius, gaminamus sename amerikietiškame vagon?lyje, ruoš?m?s jau nuo pat vizito Liuksemburge pradžios.

Šioje vietoje reikia trumpo komentaro apie tai, kad mes niekaip negalim suprasti, kur foodtruck‘ai slepiasi Lietuvoje? Negi d?l kvail? reguliavim? mes negalim b?ti kaip normal?s pasaulio pilie?iai – su greitu maistu iš vagon?li?. Mes labai laukiam kuo grei?iau šio reiškinio Vilniuje ir kituose šalies miestuose.

Liuksemburge lank?m?s nebe pirm? kart?, tad eiti ? tipinius vietinius restoranus, kavines ir barus jau nesinor?jo. Be to, Betty ?k?r?jas ir pagrindinis šefas yra m?s? geras paž?stamas. Tad vien? dien?, kaip tik prieš m?s? mylimos grup?s „Balthazar“ koncert? nuvykome ten nemaža grup? vakarien?s.

Betty ?sik?rusi pa?iame centre, prie pat traukini? stoties. Šalia Betty yra koncert? ir visokio meno centras, kuriame veikia kavin? su visais lengvais ir alkoholiniais g?rimais bei galimybe burgerius valgyti ne atvirame ore vidury rudens, bet šiltai sau s?dint viduje.

Betty vagon?lis šalia traukini? stoties

Betty vagon?lis šalia traukini? stoties

Šalia vagon?lio esantis hipsteriškas baras yra puikus prieglobstis burgerius m?gstantiems klientams

Šalia vagon?lio esantis hipsteriškas baras yra puikus prieglobstis burgerius m?gstantiems klientams

Vagon?lis labai patiko – senoviškas, apvalainas, metalin?s spalvos – kaip iš šešiasdešimt?j? Amerikos. Maist? užsisak?me ir patrauk?me ? bar? ragauti vietinio alaus ir limonado.

Burgeri? jie turi ?vairi?, pritaikyt? tiek visokiems m?sos m?g?jams, tiek ir vegetarams bei veganams.

Išplauk?s burgeri? meniu

Išplauk?s burgeri? meniu

Mes t? kart? kadangi buvome nemaža kompanija, tai išband?me ?vairias burgeri? versijas. Viskas kaip ir gerai, jautienos burgerio paplot?lis tikrai solidaus dydžio, ta?iau t? kart? m?sa buvo kažkokia kietoka, o pats burgeris sausas. Sp?jam du variantus – arba m?sa buvo perkepta, arba sena. Labai gaila, bet burgeriai iš vagon?lio nebuvo stebuklas. Kita vertus, nebuvo ir siaubingai blogai, tad tragedijos tikrai nedar?me.

Jautienos paplot?lis tikrai solidus, bet m?sa buvo sausoka

Jautienos paplot?lis tikrai solidus, bet m?sa buvo sausoka

Vegetariškas burgeris buvo geras, bet irgi sausokas

Vegetariškas burgeris buvo geras, bet irgi sausokas

Prisikimšom pilvus, paragavom vietinio alaus ir patrauk?me linksmintis ? m?gstam?j? „Balthazar“ koncert?. Dar nežinote j?? B?tinai pasidom?kite, tur?site dar vien? m?gstam? grup?.

Liuksemburg? aplankiusi,
Degustatori? komanda