At?nai: atradim? kupinas graik? maisto pasaulis

Šiais 2018-aisiais metais Ryanair paleido tiesioginius skrydžius ? At?nus ir mes nusprend?me, kad tai puiki atostog? kryptis. Tai buvo tiesa, nepaisant kai kuri? detali?. At?nai yra absoliutus šiukšlynas, kuriame pro šiukšli? kr?vas kartais b?na gana sud?tinga praeiti, nes jos m?tosi gerokai didesn?je teritorijoje, nei sustatyti konteineriai. Nat?ralu, kad kai lauke +35, tai dar ir skleidžiamas kvapas yra siaubingas. Nesitik?kite ten ir graži? senamies?io namuk? su siauromis gatv?mis – At?nai yra baisus miestas architekt?riškai – tad sud?kite apgriuvusius grafi?iais nus?tus namus, šiukšles, smarv?, kr?vas žmoni? ir gausite vien? didel? pietietišk? bardak?, kur? galima m?gti, bet tikrai ne visiems.Mes ten ap?jome miesto ?žymybes ir ils?jom?s papl?dymiuose bei k?l?m?s ? salas, ir, žinoma, mus visur lyd?jo maistas. Reikia pripažinti, kad maistas pas graikus geras. O dar geresnis yra j? poži?ris ? maist?. Jie ži?ri rimtai – stengiasi surinkti geriausius ?manomus produktus, naudoti aukš?iausios kokyb?s alyvuogi? aliej?, alyvuoges, žuv?, daržoves ir m?s?.

Kulinarin? kelion? prad?jome nuo graik? klasikos, kuri? šiaip si?ly?iau vien? kart? pagaravus, v?liau praleisti, nes graikai turi daug daugiau ?domesnio maisto, nei gyros, souvlaki ar graikiškos salotos.

Na, bet prad?jom nuo to – graikiškos salotos visur daugiau mažiau vienodos, gali skirtis s?rio kokyb?, gali b?ti prinokusios daržov?s arba ne, bet iš esm?s tai yra geras vakarien?s starto patiekalas.

Graikijos klasika – graikiškos salotos. Fone matote souvlaki, užverstus bulvyt?mis

Gyros š? kart? Graikijoje nevalg?m, bet tai laikome tikrai geru pasirinkimu, jeigu esate labiau biudžetinis keliautojas – geriausioje gyros vietoje At?nuose porcija kainuoja apie 3 EUR.

Souvlaki paprastai yra vištienos v?rinukas (bet gali b?t ir kitokia m?sa), ir su juo arba pataikai, arba ne. Vienoje vietoje m?sa gali b?ti labai aromatinga ir sultinga, kitoje – atrodys, kad valgote putoplast?. Tai si?lome paragauti vien? kart?, bet neapsiriboti šiuo patiekalu. Ir pateikimas jo gana neišmanus – bulvyt?s ir šiek tiek papjaustyt? elementari? daržovi?.

Geresnis variantas yra kebabai – avienos ar jautienos, jie paprastai mums pasitaik? gerokai skanesni už souvlaki. Bet v?lgi – garnyras gana paprastas.

Kebabas su bulvyt?mis ir paprastomis daržov?mis

Toliau papasakosime apie kelet? lankyt? restoran?. Prad?kime nuo brangiausio, d?l kurio iki šiol kyla min?i?, jog mus apipl?š? ir apgavo. Tradiciškai žuvies patiekalas restorane gali kainuoti nuo koki? 7 iki 20 EUR. T? vakar? už kilogramo nesverian?i? red snapper žuv? sumok?jome 50 EUR. Matote, sugalvojome tur?ti graži? vakarien? ant jacht? ?lankos kranto, o vietiniai paskui išaiškino, kad restoranai toje vietoje yra tourist trap.

?ia matote jau iškaulint? žuv? (porcija dviems žmon?ms) ir ?vairi? garnyr? prie jos (kainavo atskirai). Žuvis buvo visiškai neypatinga. Graikai kažkod?l labai m?gsta virtas daržoves ir j? tikrai rasite vos ne kiekvienoje kavin?je.

Žuvis, kainavusi 50 EUR. Daugiau tikrai tokios klaidos nedarysime.

Šios foto yra iš m?s? apsilankymo restorane „Zefyros“ (adresas: 48, Akti Koumoundourou, Pireas 185 33, Greece).

Paprastos daržovi? salotos prie žuvies.

Kitos vietos patiko labiau. Viena buvo prie pat m?s? nam? ir ? j? už?jome neplanuotai, bet vakarien? ten buvo viena geriausi? iš vis?, kiek tur?jome At?nuose. Vieta vadinasi Kanaria (adresas Keramikou 88, Athina 104 35, Greece) ir jos tikrai nepavadinsi prabangia. Visiškai paprasta, gerokai nudrožta vieta, bet maistas buvo puikus. Ten galioja tapas principas – daug maž? l?kštu?i? maisto. Užsisak?me kelias l?kštes ir nam? vyno, kurio puslitris kainuoja 3(!) EUR. Labiausiai patiko baklažan? užkandis ir jautiena, užkepta su daržov?mis ir s?riu, kuri yra tradicinis patiekalas Graikijos šiaur?je.

Labai geras patiekalas – jautiena, užkepta su daržov?mis ir s?riu.

Puik?s tapas patiekalai. Kair?je viršuje baklažan? užkandis, palik?s mums labai ger? ?sp?d?

Puslitriukas šalto balto nam? vyno toje vietoje kainavo 3 EUR.

Kita vieta irgi buvo labai gera – Lithos Tavern (adresas Esopou 17, Athina 105 54, Greece). Ten valg?me vietos special – ?riuko koj?. Ne?tik?nai geras ir skanus patiekalas (15 EUR), labai skanios bulvyt?s ir padažas. Tos dienos žuvis buvo sea bream arba j?r? karšis – ir tai buvo puiki, sultinga, gerai iškepta žuvis.

Argi ne puikiai atrodo šis ?riuko gabalas? Tikrai verta atiduoti 15 EUR už š? labai skan? patiekal?.

Labai skanus j?r? karšis restorane Lithos

Grilint? daržovi? garnyras su kietuoju s?riu Lithos restorane

Labiausiai mums patiko restoranas Atlantikos (adresas Greece, Avliton 7, Athina 105 54, Greece).O labiausiai sužav?jo bulvi? koš?! Nes jos išskirtinumas buvo tas, kad joje buvo nemažai ?esnako. Dar niekada nebuvome ragav? bulvi? koš?s su ?esnakais, bet tai yra super geras išradimas ir nuo šiol mes patys j? tik taip ir gaminsime. Dar labai geros buvo midijos su feta s?riu. Iš pradži? skamb?jo gan keistai j?ros g?rybes valgyti su baltu s?riu, bet buvo labai skanu. Na ir žuvis taip pat buvo puiki. Labai rekomenduojam t? restoran?!

Midijos su feta s?riu ir pomidor? padažu buvo vienas geriausi? vakaro patiekal? restorane „Atlantikos“

Pasta su krevet?mis nebuvo ?simintinas patiekalas – pasta buvo pervirta. Restoranas „Atlantikos“

Puiki žuvis restorane „Atlantikos“

Per pus? ?esnakin?s bulvi? koš?s ir šparagini? pupeli? restorane „Atlantikos“.

Dar lank?m?s ir kitose, mažiau patikusiose vietose, o taip pat išband?me ir ne graikišk? patiekal?.

Duonos paprastai atneša ger? pus? kepalo, norit j?s jos ar nenorit.

Dar keletas žuv? viename iš restoran?.

Milžinas kalmaras kainavo gal 12 EUR

Grilintos sardin?s

Deep fryintos daržov?s buvo tikras atradimas, labiausiai patiko cukinija.

Lank?m?s japon? restorane, ragavome trij? r?ši? žalios žuvies, buvo tikrai neblogai. Na o didžiausias kelion?s atradimas buvo havajietiškos poke – marinuota žalia žuvis su ryžiais, ?vairiomis daržov?mis, vaisiais ir padažais (Adresas: Petraki 7, Athina 105 63, Greece).

Žuvies laivelis kažkokiame nereikšmingame japon? restorane

Nuostabieji poke – puikus išsigelb?jimas, jeigu jau?iate, kad karšto sunkaus maisto valgyti nesinori.

Happy Hour At?n? Plaka rajone. Kainos tikrai geresn?s, nei Palangoje.

Vien? dien? papl?dymio restorane valg?me club sumuštin? – porcija buvo tikrai ne vienam žmogui. Beje, patariame pasiimti užkandži? ? papl?dim?, nes beach baruose maistas gerokai brangesnis ir prastesnis, nei mieste.

Club sumuštinis viename beach bare. Kainavo gal 12 EUR, nes papl?dymiuose kainos gerokai didesn?s, nei mieste

Taip pat lank?m?s labai populiarioje pusry?i? vietoje Stani (adresas Marikas Kotopouli 10, Athina 104 32, Greece) ir valg?me, aišku, graikiško jogurto, kuris yra daug tirštesnis ir r?gštenis, nei mums ?prasta. Jis pateikiamas su medumi ir riešutais ir tai tikrai yra puikus ir sveikas pusry?i? patiekalas.

Apa?ioje graikiškas jogurtas su medimi, viršuje tortai, abu buvo neskan?s, neimkite.

Vien? vakar? galite sau leisti papižonauti ir pakilti ? viešbu?io „Grande Bretagne“ sky bar?, kokteiliai kainuoja minimum 15 EUR

Išvada – važiuokite ? At?nus, nebijokite šiukšlyno, kuriame atsidursite. Esminis patarimas – imkite but? b?tinai su terasa, prisipirkite centriniame Varvakios turguje daržovi?, feta s?rio, r?kytos m?sos, kiaušini? ir pusry?iaukite namie. O valgymui ne namie rinkit?s ?domias vietas ir nebijokite išbandyti iki tol negird?t? patiekal? variacij?. S?km?s kelion?se!

Keliones mylinti,

Degustatori? komanda

Debut: romantiškoms sieloms arba konspiraciniams pokalbiams

„Debut“ restoran?, ?sik?rus? šiaip jau nelabai smagioje, bet tikrai judrioje Jogailos gatv?je, žinojome jau seniai. K? ten žinojome – buvome jame tikrai ne kart?, ta?iau visada keliai nuvesdavo tik dienos piet?, o vakarien?ms vis pasirinkdavome kitas patogesn?se vietose esan?ias ?staigas. Tai štai pagaliau džiugi diena išaušo ir šiam restoranui, nes nusprend?me apsilankyti jame vien? šalt? žiemos vakar?.

Pasakysiu taip – gal kažkas ir gali tur?ti problem? su j? interjeru, bet tikrai ne mes. Labai ten viskas gerai, maži staliukai, nedailintos plytin?s sienos, visokie paveiksliukai ir prieblanda sukuria visai smagi? atmosfer?, kai atrodo, kad niekas nei mato, nei girdi j?s? pokalb?. Puikus sprendimas tiems, kurie nenori b?ti užtikti ar nugirsti.

Iš karto buvo priimtas sprendimas, kad litras vyno dviem žmon?ms tikrai bus pats tas, tikrai sugeb?sime ryte atsikelti ir nev?luosime ? darbus. Ir tikrai galvos nebus sunkios ir b?sime maksimaliai produktyv?s darbuose. Nepatik?sit, bet kit? dien? tikrai viskas buvo gerai.

Meniu pas juos toks savotiškas – yra ir Europietiška, ir Tailando virtuv?. Kažkaip mums tokie viražai sunkiai suvokiami, nes tokiu atveju dar tr?ksta Meksikietiškos, Maroko, Kin? ir Japon?, ir jau štai prašau – visas pasaulis surašytas telefon? knygos storio meniu. J?s man paaiškinkit, kaip ?manoma taip sugalvot?

Gerai, tiek jau to, n?ra „Debut“ meniu toks neišsenkantis, tad š? kart? labai nepeiksime j?, tikim?s, kad tai tik laikinas aptemimas, ir jie ilgainiui išsiaiškins, ar nori Europietišk?, ar Tailando maist? gaminti. Mažas hint‘as jums – pavadinimas, visokio vyno pasirinkimo galimyb? ir aplinka žmon?ms gali sukelti teis?tus l?kes?ius tik?tis Pranc?zijos virtuv?s perl?, juo labiau, kad Vilnius vis dar pasl?ptas po stora pic? pluta, tai ?vairov? šiam miestui tikrai nekenkt?.

Tokia virtuvi? ir patiekal? ?vairov? labai suglumina ir pailgina išsirinkim? kokiomis 20 minu?i?, nes galiausiai tikrai sunku apsispr?sti, ar nor?tum burgerio, tailandietišk? makaron? su krevet?m, risotto ar Cezario salot?.

Velniai nemat?, šiaip ne taip apsisprend?m: char?io sriuba, citrininis risotto su krevet?mis ir vištiena su teriyaki padažu ir keptomis daržov?mis. O desertui dar ir Creme Brulee – vienas iš nuostabiausi? desert? šitam dideliam pasauly.

Taigi, labiausiai nepavyk?s buvo risotto, kažkoks nesusipratimas ten gavosi, toks beskonis visiškai.

Citrininis risotto su krevet?mis - 19 lit?

Citrininis risotto su krevet?mis – 19 lit?

Vištiena kaip ir buvo labai nieko sau, tik kam t? j?ros dumbli? buvo prid?ta, tai nelabai aišku.

Kadangi buvo tikrai tamsu, tai nepykite už kokyb?. Vištiena su teriyaki ir keptomis daržov?mis - 21 litas

Kadangi buvo tikrai tamsu, tai nepykite už kokyb?. Vištiena su teriyaki ir keptomis daržov?mis – 21 litas

Labiausiai pasisek? sriuba – tikrai verta j?s? d?mesio. Nors, v?lgi, char?io sriuba yra Kaukazietiška, tai nelabai suprantama, k? ji iš viso veik? tame meniu.

Super faina char?io už, viso labo, 9 litus

Super faina char?io už, viso labo, 9 litus

Creme Brulee kaip priklauso, kainavo - 7 litus

Creme Brulee kaip priklauso, kainavo – 7 litus

Creme Brulee visada laukiame su didele baime, nes daug nevykusi? vir?j? sugeba lengva ranka sugadinti š? šaun? desert?. Šiuo atveju verkti neteko, viskas buvo teisingai.

Dar keli svarb?s momentai: restorane n?ra baro, j? atstoja improvizuota nam? virtuv?, su pastatomom ir pakabinamom spintel?m (matyt, bandyta sutaupyt erdv?s). Šiaip gal nieko ir ypatingo, bet visai ?domiai atrodo.

Antras pasteb?jimas, jie turi tvarking? interneto svetain?, kas yra sveikintina. Ta?iau labai nesveikintina naudoti supermam? leksik? („restoran?lis“) ir prirašyt visoki? kvailys?i? skiltyje „?ia nebus“. Užsukit ir patys paskaitykit.

Apibendrinant, stebukl? maisto srityje galite nesitik?ti, bet labai li?d?ti irgi neteks. Visus blogus jausmus labai greitai jums pamiršti pad?s vynas. Ir nors šiuo metu „Debut“ yra labiau toks vidutiniškas restoranas, su toli gražu neišbaigtu meniu ir skirtinga patiekal? kokybe, bet mes jiems linkime s?km?s ir graži? Kal?d?.

P.S. O ?ia dar jums pabaigai keletas iliustracij? iš j? dienos piet?, kurie tikrai ten verti d?mesio. ?ia labai senos foto, kai Vilniaus centre mok?ti 12 lt už pietus dar buvo normalu.

IMG_20120621_124210 IMG_20120702_122427 IMG_20121026_154659

MENIU: Nuo galo iki krašto, bet vyrauja Europietiška ir Tailando virtuv?s.

KOKYB?: tikrai geriau, nei dauguma Vilniaus viet?.

KAINOS: Vakarienei bent 30 lituk? tur?kite.

ALKOHOLIS: Koncentruojasi ties vynu, bet turi ir vis? likusi? klasikini? g?rim?.

APTARNAVIMAS: nieko konkretaus išskirti negalima, viskas padoru.

VIETA: Jogailos g. 8, Vilnius

INTERNETE: ?ia.

SUBALANSUOTA: pašnekesiams prie vyno

Senas vietas belankanti,
Degustatori? komanda

 

 

Bistro 18: jaukus paprastumas ir paprastas jaukumas

Iš anksto turim pasakyti, kad ilg? laik? nenor?jom eiti ? „Bistro 18“: gal d?l faktoriaus „Žmon?s“, gal d?l Stikli? gatv?s, gal d?l tr?kumo aplinkoje esan?i? žmoni?, kurie b?t? „hyped up“ d?l šitos vietos. Tai nuoširdžiai prisipaž?stam, kad buvo išankstinio skepsio. Ir dabar džiaugiam?s, kad jo buvo, nes buvom nuginkluoti ir maloniai nustebinti vietos paprastumo ir atmosferoje sklandan?io jaukumo.

?žingsniavom gana atsitiktinai, nes reik?jo kažkur nuvesti sve?ius iš užsienio, ten, kur planavom, nepavyko gauti staliuko ir paskutin? minut? šov? mintis nujud?ti ? „Bistro 18“. Žavu yra tai, kad padav?jai pasitiko šypsenomis, surado (paskutin?) laisv? viet? restorane, ?dav? meniu ? rankas ir nud?zg? toliau aptarnauti kit? sve?i?.

Tie, kurie mus dažniau skaito, žino, jog degustatoriai myli tam tikr? aplink? (ir niekada to nesl?p?me), tad tas neprievartinis jaukumas – be pagalv?li?, bantuk?, kaban?i? kut?, milijon? smulki? daikteli? visose kertel?se ir nepigus paprastumas mus papirko. Dar teigiam? tašk? prid?jo nedidelis, bet ?vairiapusis meniu ir vyno korta (ech ech, vyno korta).

Kadangi ne visi buvo susirink?, prad?jome nuo taur?s vyno ir pamiksuotos užkandži? l?kšt?s „prie vyno“ – s?ris, alyvuog?s, brusketos. Gurkšnojam vyn?, užkandžiaujam, klausom restorane tvyran?io šurmulio, stebim, kaip kas penkias minutes ? vid? tik?damiesi rasti vietos užeina vis kiti žmon?s ir laukiam pagrindini? patiekal?.

uzkandziai

Mišri? užkandži? l?kst?.

Pirmiausia atkeliauja rausvai kepta antienos kr?tin?l? su porto ir spanguoli? padažu. Iš pradži? kiek nustebina, jog kr?tin?l? patiekiama tik su lengvai apvirtomis daržov?mis, ta?iau reikia pasteb?ti, jog skonio palet?je nieko netr?ksta, minkšta ir sultinga m?syt? su traškiomis daržov?mis. Tobula. Patiekalo kaina 42 litai.

antiena

Antienos kr?tin?l? su spanguoli? ir porto padažu už 42 litus.

Po keli? minu?i? prie anties prisijungia pus? „kukur?zinio“ viš?iuko, kepto orkait?je, su saldži? bulvi? koše ir sviesto-rozmarin? padažu. Iki paskutinio kauliuko – viskas, kaip turi b?ti ir tik už 29 litus.

visciukas

Pus? orkait?je kepto kukur?zinio viš?iuko už 29 litus.

Ir galiausiai veršienos eskalopas su balto vyno, garsty?i?, grietin?l?s padažu ir keptomis daržov?mis. Eskalopas toks slidus reikalas, jeigu ne preciziškai iškeptas, tai bus arba sausas, arba guminis. O ?ia viskas puikiai, ir dar padažas –  ne?kyrios r?gštel?s akcentai. Patiekalo kaina 37 litai.

eskalopas

Eskalopas su balto vyno, garsty?i?, grietin?l?s padažu ir keptomis daržov?mis. Kaina 37 litai.

Nusprend?m, jog desertus paliksim kitam apsilankymui, juk reikia rasti pretekst? užsukti dar kart? ir greitu metu.

MENIU: Visiems skoniams: sriubos, užkandžiai, salotos, m?sos, žuvies patiekalai.
KOKYB?: aukšta.
KAINOS: Nuo 9 iki 66 lit? už patiekal?.
ALKOHOLIS: ?sp?dinga vyno korta, taip pat pagal pageidavim? kiti g?rimai.
APTARNAVIMAS: puikus.
VIETA: Stikli? g. 18, Vilnius.
INTERNETE: ?ia.
SUBALANSUOTA: m?sos m?g?jams ir žinovams.

Maloniai nusiteikusi,
Degustatori? komanda