At?nai: atradim? kupinas graik? maisto pasaulis

Šiais 2018-aisiais metais Ryanair paleido tiesioginius skrydžius ? At?nus ir mes nusprend?me, kad tai puiki atostog? kryptis. Tai buvo tiesa, nepaisant kai kuri? detali?. At?nai yra absoliutus šiukšlynas, kuriame pro šiukšli? kr?vas kartais b?na gana sud?tinga praeiti, nes jos m?tosi gerokai didesn?je teritorijoje, nei sustatyti konteineriai. Nat?ralu, kad kai lauke +35, tai dar ir skleidžiamas kvapas yra siaubingas. Nesitik?kite ten ir graži? senamies?io namuk? su siauromis gatv?mis – At?nai yra baisus miestas architekt?riškai – tad sud?kite apgriuvusius grafi?iais nus?tus namus, šiukšles, smarv?, kr?vas žmoni? ir gausite vien? didel? pietietišk? bardak?, kur? galima m?gti, bet tikrai ne visiems.Mes ten ap?jome miesto ?žymybes ir ils?jom?s papl?dymiuose bei k?l?m?s ? salas, ir, žinoma, mus visur lyd?jo maistas. Reikia pripažinti, kad maistas pas graikus geras. O dar geresnis yra j? poži?ris ? maist?. Jie ži?ri rimtai – stengiasi surinkti geriausius ?manomus produktus, naudoti aukš?iausios kokyb?s alyvuogi? aliej?, alyvuoges, žuv?, daržoves ir m?s?.

Kulinarin? kelion? prad?jome nuo graik? klasikos, kuri? šiaip si?ly?iau vien? kart? pagaravus, v?liau praleisti, nes graikai turi daug daugiau ?domesnio maisto, nei gyros, souvlaki ar graikiškos salotos.

Na, bet prad?jom nuo to – graikiškos salotos visur daugiau mažiau vienodos, gali skirtis s?rio kokyb?, gali b?ti prinokusios daržov?s arba ne, bet iš esm?s tai yra geras vakarien?s starto patiekalas.

Graikijos klasika – graikiškos salotos. Fone matote souvlaki, užverstus bulvyt?mis

Gyros š? kart? Graikijoje nevalg?m, bet tai laikome tikrai geru pasirinkimu, jeigu esate labiau biudžetinis keliautojas – geriausioje gyros vietoje At?nuose porcija kainuoja apie 3 EUR.

Souvlaki paprastai yra vištienos v?rinukas (bet gali b?t ir kitokia m?sa), ir su juo arba pataikai, arba ne. Vienoje vietoje m?sa gali b?ti labai aromatinga ir sultinga, kitoje – atrodys, kad valgote putoplast?. Tai si?lome paragauti vien? kart?, bet neapsiriboti šiuo patiekalu. Ir pateikimas jo gana neišmanus – bulvyt?s ir šiek tiek papjaustyt? elementari? daržovi?.

Geresnis variantas yra kebabai – avienos ar jautienos, jie paprastai mums pasitaik? gerokai skanesni už souvlaki. Bet v?lgi – garnyras gana paprastas.

Kebabas su bulvyt?mis ir paprastomis daržov?mis

Toliau papasakosime apie kelet? lankyt? restoran?. Prad?kime nuo brangiausio, d?l kurio iki šiol kyla min?i?, jog mus apipl?š? ir apgavo. Tradiciškai žuvies patiekalas restorane gali kainuoti nuo koki? 7 iki 20 EUR. T? vakar? už kilogramo nesverian?i? red snapper žuv? sumok?jome 50 EUR. Matote, sugalvojome tur?ti graži? vakarien? ant jacht? ?lankos kranto, o vietiniai paskui išaiškino, kad restoranai toje vietoje yra tourist trap.

?ia matote jau iškaulint? žuv? (porcija dviems žmon?ms) ir ?vairi? garnyr? prie jos (kainavo atskirai). Žuvis buvo visiškai neypatinga. Graikai kažkod?l labai m?gsta virtas daržoves ir j? tikrai rasite vos ne kiekvienoje kavin?je.

Žuvis, kainavusi 50 EUR. Daugiau tikrai tokios klaidos nedarysime.

Šios foto yra iš m?s? apsilankymo restorane „Zefyros“ (adresas: 48, Akti Koumoundourou, Pireas 185 33, Greece).

Paprastos daržovi? salotos prie žuvies.

Kitos vietos patiko labiau. Viena buvo prie pat m?s? nam? ir ? j? už?jome neplanuotai, bet vakarien? ten buvo viena geriausi? iš vis?, kiek tur?jome At?nuose. Vieta vadinasi Kanaria (adresas Keramikou 88, Athina 104 35, Greece) ir jos tikrai nepavadinsi prabangia. Visiškai paprasta, gerokai nudrožta vieta, bet maistas buvo puikus. Ten galioja tapas principas – daug maž? l?kštu?i? maisto. Užsisak?me kelias l?kštes ir nam? vyno, kurio puslitris kainuoja 3(!) EUR. Labiausiai patiko baklažan? užkandis ir jautiena, užkepta su daržov?mis ir s?riu, kuri yra tradicinis patiekalas Graikijos šiaur?je.

Labai geras patiekalas – jautiena, užkepta su daržov?mis ir s?riu.

Puik?s tapas patiekalai. Kair?je viršuje baklažan? užkandis, palik?s mums labai ger? ?sp?d?

Puslitriukas šalto balto nam? vyno toje vietoje kainavo 3 EUR.

Kita vieta irgi buvo labai gera – Lithos Tavern (adresas Esopou 17, Athina 105 54, Greece). Ten valg?me vietos special – ?riuko koj?. Ne?tik?nai geras ir skanus patiekalas (15 EUR), labai skanios bulvyt?s ir padažas. Tos dienos žuvis buvo sea bream arba j?r? karšis – ir tai buvo puiki, sultinga, gerai iškepta žuvis.

Argi ne puikiai atrodo šis ?riuko gabalas? Tikrai verta atiduoti 15 EUR už š? labai skan? patiekal?.

Labai skanus j?r? karšis restorane Lithos

Grilint? daržovi? garnyras su kietuoju s?riu Lithos restorane

Labiausiai mums patiko restoranas Atlantikos (adresas Greece, Avliton 7, Athina 105 54, Greece).O labiausiai sužav?jo bulvi? koš?! Nes jos išskirtinumas buvo tas, kad joje buvo nemažai ?esnako. Dar niekada nebuvome ragav? bulvi? koš?s su ?esnakais, bet tai yra super geras išradimas ir nuo šiol mes patys j? tik taip ir gaminsime. Dar labai geros buvo midijos su feta s?riu. Iš pradži? skamb?jo gan keistai j?ros g?rybes valgyti su baltu s?riu, bet buvo labai skanu. Na ir žuvis taip pat buvo puiki. Labai rekomenduojam t? restoran?!

Midijos su feta s?riu ir pomidor? padažu buvo vienas geriausi? vakaro patiekal? restorane „Atlantikos“

Pasta su krevet?mis nebuvo ?simintinas patiekalas – pasta buvo pervirta. Restoranas „Atlantikos“

Puiki žuvis restorane „Atlantikos“

Per pus? ?esnakin?s bulvi? koš?s ir šparagini? pupeli? restorane „Atlantikos“.

Dar lank?m?s ir kitose, mažiau patikusiose vietose, o taip pat išband?me ir ne graikišk? patiekal?.

Duonos paprastai atneša ger? pus? kepalo, norit j?s jos ar nenorit.

Dar keletas žuv? viename iš restoran?.

Milžinas kalmaras kainavo gal 12 EUR

Grilintos sardin?s

Deep fryintos daržov?s buvo tikras atradimas, labiausiai patiko cukinija.

Lank?m?s japon? restorane, ragavome trij? r?ši? žalios žuvies, buvo tikrai neblogai. Na o didžiausias kelion?s atradimas buvo havajietiškos poke – marinuota žalia žuvis su ryžiais, ?vairiomis daržov?mis, vaisiais ir padažais (Adresas: Petraki 7, Athina 105 63, Greece).

Žuvies laivelis kažkokiame nereikšmingame japon? restorane

Nuostabieji poke – puikus išsigelb?jimas, jeigu jau?iate, kad karšto sunkaus maisto valgyti nesinori.

Happy Hour At?n? Plaka rajone. Kainos tikrai geresn?s, nei Palangoje.

Vien? dien? papl?dymio restorane valg?me club sumuštin? – porcija buvo tikrai ne vienam žmogui. Beje, patariame pasiimti užkandži? ? papl?dim?, nes beach baruose maistas gerokai brangesnis ir prastesnis, nei mieste.

Club sumuštinis viename beach bare. Kainavo gal 12 EUR, nes papl?dymiuose kainos gerokai didesn?s, nei mieste

Taip pat lank?m?s labai populiarioje pusry?i? vietoje Stani (adresas Marikas Kotopouli 10, Athina 104 32, Greece) ir valg?me, aišku, graikiško jogurto, kuris yra daug tirštesnis ir r?gštenis, nei mums ?prasta. Jis pateikiamas su medumi ir riešutais ir tai tikrai yra puikus ir sveikas pusry?i? patiekalas.

Apa?ioje graikiškas jogurtas su medimi, viršuje tortai, abu buvo neskan?s, neimkite.

Vien? vakar? galite sau leisti papižonauti ir pakilti ? viešbu?io „Grande Bretagne“ sky bar?, kokteiliai kainuoja minimum 15 EUR

Išvada – važiuokite ? At?nus, nebijokite šiukšlyno, kuriame atsidursite. Esminis patarimas – imkite but? b?tinai su terasa, prisipirkite centriniame Varvakios turguje daržovi?, feta s?rio, r?kytos m?sos, kiaušini? ir pusry?iaukite namie. O valgymui ne namie rinkit?s ?domias vietas ir nebijokite išbandyti iki tol negird?t? patiekal? variacij?. S?km?s kelion?se!

Keliones mylinti,

Degustatori? komanda

Filosofinis pam?stymas apie prabangius restoranus ir j? kuriam? vert?

Ant m?s? žem?s norima daug, skaniai ir pigiai – derinys realiam pasaulyje sutinkamas arba taip retai, kaip sniego žmogus, arba policijos akademijos valgykloje cepelin? pavidalu. Vieta, kurioje, vargu, ar ieškomas Maistas iš didžiosios raid?s, juo labiau, vertinimo skal? nustatoma kitokiais parametrais, o besirenkan?iai liaudžiai sunku ?rodyti, jog už m?sos „gabal?“ galima mok?ti daugiau, negu pas vir?j? Zonia.

Palikime Lietuv? nuošal?je: nors turime brangi? restoran? (neneigsiu, jog Vilniuje situacija su kainos-kokyb?s santykio balansu pastaruoju metu yra šiek tiek pager?jusi), bet, kaip pasakyt? vienas iš mano paž?stam?, “Luxury entails price, but price does not make luxury”.

Kritinis klausimas: ar verta mok?ti 500 eur? už vakarien? keliomis Michelin žvaigždut?mis pažym?tame restorane? Tikrai ne, jeigu norite tik pavalgyti.

Dabar pam?stykite, už k? j?s iš tikr?j? mokate tuos didelius pinigus.

Pirmiausia, j?s mokate už žinias. Už vir?jo ilgus metus kulinarijos mokykloje ir dar ilgesnius nenuilstamo darbo karštoje virtuv?je metus, už jo vizij?, kaip derinti ir pateikti skonius, produktus, sukurti jausmus, emocijas. Mokate už profesional? aptarnavim? – mandag?, pamatuot?, taip pat už padav?jo geb?jimus atsakyti ? klausimus, reikalaujan?ius supratimo ir ?sigilinimo ? maisto pasaul?. J?s mokate už somelje geb?jim? suderinti j?s? pasirinkt? maist? su vynu (platesne prasme – su g?rimu), pakelian?iu skon? ? kit? lyg?.

Tuomet j?s mokate už atmosfer?. Niekas nepasitiks j?s? su „fanfaromis”, nešaudys šampano buteli? ??jus, nebus blizgu?i? ir p?keli?. J?s mokate už diskretiškum?, už laik?, kur? leidžiate sau pails?ti, b?ti aptarnautam. Dažniausiai j?s mok?site už aplinkos paprastum? ir funcionalum?, erdvum?.

J?s mok?site už maist?, bet svarbiau – už jo kokyb?. Ne tiek už šviežum?, kiek už žinojim?, jog viskas, kas pasiek? j?s? stal? l?kšt?je, buvo pagaminta nuo A iki Z su meile ir r?pes?iu.  Už derinius, apie kuriuos turb?t net nesitik?jote pagalvoti, už maloni? nuostab? ragaujant.

Galiausiai j?s mok?site už socialin? prabangos aspekt? – tiek vidin? pasitenkinim?, jeigu j?s? l?kes?iai buvo pateisinti, tiek už galimyb? pasakyti savo socialiniam ratui, kad j?s buvote, ragavote, vertinote.

Paskutinis žodis yra itin svarbus, nes vertinimas yra m?s? kasdienio patyrimo dalis. Tuo pa?iu metu jis visuomet yra subjektyvus: jeigu jums nepatinka salierai, jums nepadarys ?sp?džio patiekalas iš salier?, kad ir kaip jis b?t? ne?tik?tinai paruoštas. Jeigu tikslingai ieškosite, kod?l ta vakarien? ar piet?s nebuvo verti išleist? pinig? – garantuoju, visada rasite tas priežastis.

Iš praktin?s pus?s, jeigu kada b?site Berlyne ir nor?site puikios kokyb?s žuvies ir j?ros g?rybi?, užeikite ? Fischers Fritz Regent viešbu?io restoran?, kur maloni patirtis atperka išleistus pinigus.

Prabangai nusiteikusi,
Degustatori? komanda

„Senatori? kolonos“ – 20 met? atgal

Ir v?l buvo v?lyvas sekmadienio rytas, nes mes negalim kaip žmon?s – mes savaitgaliais keliam?s po piet?, nes m?gstame mažus gyvenimo malonumus. Taigi, paprastai sekmadieniais valgome labai nesveikai – vien? kart? per dien? prisikemšame pilvus ir tada jau ramiai laukiame naujos savait?s pradžios.

T? kart? nor?josi išbandyti kažk? naujo, nueiti, kur dar niekad nebuvome, o kadangi tur?jome šauni? kompanij?, patrauk?me Vilniaus Senamies?io gatv?mis link pa?ios jo širdies – Katedros aikšt?s.

Kažkas buvo gird?j?s, kad „Senatori? kolonose“ duoda daug pavalgyt, tad galiausiai susirinkome ten – visai šalia Signatar? nam?, pa?ioje Tilto g. pradžioje. Šalia yra meksikietiško maisto restoranas, kuriame jau buvom ir mums jis nepaliko itin fantastiško ?sp?džio.

Praeinant painiomis sal?mis, vienoje iš j? radome pietaujant? šiuometin? kult?ros ministr?, ir tai pri?m?me kaip ger? ženkl? (jis valg? restorano firmin? kepsn?).

O dabar apie tai, k? ten radome. Žinokite, jausmas toks, lyg gr?žus kokius 20 met? atgal, ? pa?i? Nepriklausomyb?s pradži? – interjeras viduje primena t? laik? gero restorano išvaizd?. Kadangi oras buvo geras, neužsibuvome vidaus sal?se ir sus?dome lauke.

Meniu yra didelis ir platus. Ir tradicinis tokiai vietai – salotos, mišrain?s, kelios sriubos, šalti užkandžiai, pa?vairinti krevet?mis, blyn? blyneli? pasirinkimas, antrieji vištienos, kiaulienos, jautienos, žuvies patiekalai. Vegetarai irgi turi visoki? ?domi? pasirinkim?, kaip kad žiediniai kop?stai, kepti alaus tešloje. Ir žinoma – kokie 10 desert? su tradiciniais ledais su belen kuo tik ?manoma sugalvoti, tortais, pyragais ir t.t.

Kadangi ragavome nemažai patiekal?, tai apie tai kalb?sime blokais.

Salot? net nefotografavome, nes nelabai buvo k?. Jos visos yra nepadoriai pigios, ta?iau ir gausite ne didel? duben? ?vairi? r?ši? salot? lap? su ?domiu puikiai deran?iu padažu, o tas pa?ias Pekino arba Iceberg salotas, tradicinius pomidorus/agurkus/paprik? ir majonezo padažus. Buvo ragauta salot? su vištiena, tai jos tokios ne kokios buvo, vištiena labai sausa. Nerekomenduojam.

Su sriubomis irgi situacija sud?tinga. Šaltibarš?iai n?ra labai blogi, bet j? rekomenduotume eiti ragauti ? kit? viet?. Šiupinin? sriuba buvo neverta 6 už j? sumok?t? lit?. Tad sriubas irgi galite ramiai praleisti.

Šaltibarš?iai nebuvo geriausi kada nors garauti

Šiupinin? buvo skani, bet neverta 6 lt

Šalt? užkandži? dar neband?me, tai aprašysime kit? kart? ten apsilank?.

Na, ir prieiname svarbiausi? dal? – kepsnius. Ir ?ia pakvimpa ta anks?iau min?ta ankstyv?ja Nepriklausomybe, su kuria man asocijuojasi patiekalai ir j? dekoravimas. Vis? pirma – Kijevo kotletas. Pasakykite j?s man, ar ?sivaizduojate provincijos restoran? be šio virtuv?s pasididžiavimo? Aš tai sunkiai. Bet viskas gerai, mes juos m?gstam. ?ia jis nebuvo kažkuo ypatingas, bet ir neprastas. Ir tas dekoras – na kaip gi ?sivaizduojamas l?kšt?s patiekimas be apelsino griežin?lio? Ir tos kelios salot? r?šys, tarp kuri? b?tinai išvysite burok?lius, kop?stus, agurk? griežin?lius. O dar vadinamasis rausvas padažas iš majonezo ir ket?upo… Et, primena vaikyst? ir kasmetines atostogas Nidoje.

Kijevas su šauniuoju apelsinu dekoro tikslais

Vištienos kepsnys su rožiniu padažu. Gresia apsivalgymu

Kiaulienos karbonadas su s?riu.

Žuvis buvo nebloga. Padažas skanus. Tik nekaip atrodo l?kšt?je ir per s?ru

Taigi kepsnius galite patys apži?r?ti ir rekomenduojame išbandyti. Lygiai taip pat, kaip ir troškinius. Su tuo aštriu jautienos troškiniu tai kaip ir visada – nieko panašaus ? aštrum? n?ra. Užduoda tradicin? retorin? klausim? – na kam? Kam reikia pavadinime rašyti, kad aštrus, jeigu taip n?ra? Nesuvokiamas dalykas…

Prie aštraus troškinio patiekiama dar ir bulvy?i?. Tik kad neaštru…

Jautienos troškinys su pievagrybiais gal kiek riebokas, bet labai tinka sunkiems savaitgali? rytams (dienoms)

Visoki? kitoki? patiekal?, kaip ir desert?, dar nesp?jome paragauti. Bet iš paži?r?jimo lyg ir netur?t? b?ti pavojinga užsisakin?t. Na ir kainos – k? j?s, juokinga yra už tokias sumas sostin?s centre pietaut…

Išvada – jei norit prisiminti tuos pra?jusius metus, eikite ten ir ragaukite. Skoni? palet? j?s? nenustebins, bet tai yra gera vieta nem?gstantiems eksperimentuoti.

MENIU: tradicinis lietuviškas. Rasite visiškai visoki? patiekal? pasirinkim?.
KOKYB?: kaip kas. M?sa buvo gera, šviežia. Daržov?s nesuvytusios. Žuvis tikrai atšildyta.
KAINOS: pigu. Tikrai labai pigu.
ALKOHOLIS: tradiciškai – keli alaus pasirinkimai, stiprieji g?rimai, vynai visiškai neišraiškingi.
APTARNAVIMAS: kaip kada. Galime tik tiek pasakyti, kad naujok? tinkamai neparuošia.
VIETA: Tilto g. 2A, Vilnius
INTERNETE: puslapis.
SUBALANSUOTA: tradicionalistams, nem?gstantiems rizikuoti.

Vaikyst? prisiminusi,
Degustatori? komanda

Kaip rykliukai sušiais virto: the „Sushi express“

Taigi, viena maža dalis Degustatori? komandos v?lesn? vakar? atsid?r? Jasinskio gatv?je, aka Verslo trikampyje, vietoje, besivadinan?ioje „Sushi express”.

Visiems suši? myl?tojams galima pasidžiaugti, kad tai vieta, kur vir?jai tuo pa?iu metu (kol daro sušius) neverda ryži? ir negamina kinišk? patiekal?, kuriuose pagrind? sudaro morkos ir agurkai, bet visgi ne apie tai kalbam. Vien tik suši? meniu, nei labai brangu, nei labai pigu, bet rinkinukai tikrai verti skanavimo – kaip sakoma – kaina ir kokyb? maždaug suderinta. 14 gabaliuk? už 16 arba 20 lit?. Taip pat vienas iš mano m?gstam? dalyk? – spring rolls, gana k?di ir nelabai pilni ?daro, bet už 7 litus, vargu ar galima tik?tis kažko gigantiško.

Tai yra vogta nuotrauka, bet ji apie „Sushi express“

Tiesa, tiems, kurie irgi vairuoja automobilius, pasiruoškite dviems atvejams: (1) dienos metu absoliu?iai nerasti kur parkuoti mašinos ir numesti j? belekur kur radote kok? padoresn? gabaliuk? asfalto, arba (2) sumok?ti beg?diškus pinigus už parkavim?. Nors reikia pasakyti, kad užsakymai išsinešti arba valgyti vietoje užima koki? 5-10-15 minu?i?, priklausomai nuo žmoni? skai?iaus.

Pasteb?kime, kad vieta jauki, s?dimos vietos švarios, tik vat moteriškoms rankin?ms kabliuk? n?ra…, bet už ger? maist?, galima ši? nuod?m? atleisti. Ant stal? pilna lazdeli? ir sojos, tad niekada nepritr?ksi. Tiesa, banko kortel?mis ten neaptarnauja, tad karaliauja tik šlamantys pinigai.

Ant sienos poetiškai sukabinti juodi ir balti rykliukai. Tik?kim?s, tuo nor?ta pabr?žti, kad ?ia visada žuvis ir visada šviežia. Rekomenduojam.

MENIU: all kind of sushi…
KOKYB?: sakytume – labai neblogai. Ypa?, juk ir šiaip Lietuvoje gana sunku rasti tikrai tikrai tikrai gero japoniško maisto.
KAINOS: kainos ne?tin didel?s, už 16 – 20 lt ar net pigiau – tikrai galima paskanauti. Iš esm?s, vidutin? pagrindinio patiekalo kaina – apie 10 Lt. Šiaip ar taip, gana dažnai, kur suchi’ai b?na nors kiek geresn?s kokyb?s – ir kainos b?na kiek didesn?s.
APTARNAVIMAS: gan?tinai greitas, priklausomai nuo žmoni? skai?iaus. Užsakymo pateikimas užtrunka nuo 5 iki 16 minu?i?. Šiaip ar taip – juk jie tiekia maist? išsinešimui.
VIETA: Jasinskio 16 a, Vilnius (yra ir Kaune bei Klaip?doje).
INTERNETE: web, FB.
SUBALANSUOTA: japoniškos virtuv?s gerb?jams, norintiems išbandyti kažk? nauja bei tiems, kurie nori greitai pavalgyti, bet ?prastinis maistas išsinešimui – nusibodo…

Žuviškai nusiteikusi,
Degustatori? komanda