At?nai: atradim? kupinas graik? maisto pasaulis

Šiais 2018-aisiais metais Ryanair paleido tiesioginius skrydžius ? At?nus ir mes nusprend?me, kad tai puiki atostog? kryptis. Tai buvo tiesa, nepaisant kai kuri? detali?. At?nai yra absoliutus šiukšlynas, kuriame pro šiukšli? kr?vas kartais b?na gana sud?tinga praeiti, nes jos m?tosi gerokai didesn?je teritorijoje, nei sustatyti konteineriai. Nat?ralu, kad kai lauke +35, tai dar ir skleidžiamas …

More

Filosofinis pam?stymas apie prabangius restoranus ir j? kuriam? vert?

Ant m?s? žem?s norima daug, skaniai ir pigiai – derinys realiam pasaulyje sutinkamas arba taip retai, kaip sniego žmogus, arba policijos akademijos valgykloje cepelin? pavidalu. Vieta, kurioje, vargu, ar ieškomas Maistas iš didžiosios raid?s, juo labiau, vertinimo skal? nustatoma kitokiais parametrais, o besirenkan?iai liaudžiai sunku ?rodyti, jog už m?sos „gabal?“ galima mok?ti daugiau, negu pas …

More

„Senatori? kolonos“ – 20 met? atgal

Ir v?l buvo v?lyvas sekmadienio rytas, nes mes negalim kaip žmon?s – mes savaitgaliais keliam?s po piet?, nes m?gstame mažus gyvenimo malonumus. Taigi, paprastai sekmadieniais valgome labai nesveikai – vien? kart? per dien? prisikemšame pilvus ir tada jau ramiai laukiame naujos savait?s pradžios. T? kart? nor?josi išbandyti kažk? naujo, nueiti, kur dar niekad nebuvome, o …

More

Kaip rykliukai sušiais virto: the „Sushi express“

Taigi, viena maža dalis Degustatori? komandos v?lesn? vakar? atsid?r? Jasinskio gatv?je, aka Verslo trikampyje, vietoje, besivadinan?ioje „Sushi express”. Visiems suši? myl?tojams galima pasidžiaugti, kad tai vieta, kur vir?jai tuo pa?iu metu (kol daro sušius) neverda ryži? ir negamina kinišk? patiekal?, kuriuose pagrind? sudaro morkos ir agurkai, bet visgi ne apie tai kalbam. Vien tik suši? …

More