Tarp blizgan?i? stikl? ir pretenzing? fasad? – pank? ir jiems prijau?ian?i? baras „Pogo“

Degustatori? komandos sud?tis labai ?vairi, tod?l vieniems ar kitiems jos nariams netik?tai (ar tik?tai) tenka lankytis visokio plauko ir kalibro Vilniaus baruose/restoranuose/kavin?se etc. – nuo graži? ir išpuosel?t? vynini? ar japoniško maisto restoran?, iki toki? viet? kaip „Pogo”. O apsilank? – skubame aprašyti ir vis? ties? papasakoti Jums.

„Pogo” ?sik?r?s pa?ioje Vilniaus gatv?s pradžioje, iš karto už vienos iš prekybos skudur?liais Mekos – “Flagman” centro. Koks paradoksas – Gedimino prospekto vartotojiškos kult?ros apsireiškim? epicentre atsidar? pank? ir kit? panašios pakraipos visuomen?s element? baras. Atsidar? jau senokai – gal prieš kelis metus, tiksliai neprisimename. Bet pasisekimo baras sulauk?. Ten nuolat pilna miesto neformal? ir j? draug? iš kit? miest? ar užsienio.

Apie bar? – jis ?sik?r?s r?syje, iki jo – stat?s ir žiem? slid?s laiptai. Ver?iasi nuo j? žmon?s gausiai, krentan?i? skai?ius proporcingas išgerto „Varniuk?” alaus kiekiui. Viduje – ni?ru ir tamsu, kaip ir pridera roko muzikos barui (jie patys taip save vadina). ?domiausia interjero detal? – ant kiekvieno stalo yra vis kitos roko grup?s pavadinimas su visais grup?s išleist? album? viršeliais. Band?m suprast, kaip jie taip padar?, bet kadangi nesam rankdarbi? specialistai, ilgai negalvoj? nusprend?m, kad tikriausiai dekupažas. Anyway, visai smagus ir reikalus pagyvinantis elementas.

Garsieji, roko grupi? vardais dekoruoti stalai. Nuotraukoje - fragmentas nuo "Sex Pistols" stalo.

Dar yra mini scena ir ten vyksta koncertai. Groja, kaip ir pridera tokiai vietai, visokie neformalai, nesuprasti, neatrasti, prarasti, pamiršti talentai. B?na ir užsienie?i?. Groja labai garsiai, tad, jei tikit?s rami? vakar? – eikit ? koki? kult?ringesn? viet?. Muzika ten irgi visada atitinkama groja, kas mums irgi prie širdies, nes jos gilumoje dar jau?iam?s jauni ir neatsisak? maišto id?j? bei sieki? visais ?manomais b?dais eiti prieš sistem?.

Alus ten pigus – „Varniukai” kainuoja 5 Lt, kas yra labai gerai ir d?l ko mes „Pogo” mylim. Maistas irgi s?lyginai pigus ir pusiau valgomas. Kita vertus, pankai skoni? ?vairovei dažniausiai neišrank?s.

Dar jie turi stalo futbol?, kaina standartin? – 2lt. B?da ta, kad jis beveik visada mirksta alaus balose, sunku suži?r?t kamuoliuk?…

Švaros supratimo baro personalas nelabai turi, vakaro eigoje ? dam? kambar?l? eiti darosi vis nemaloniau. Einan?ios – pasiruoškit iš anksto išvysti net tai, ko nesitik?jote.

Vaizdelis savaitgaliais ten gana tipiškas – daug girt?, pakamp?m miegan?i? ar aplink besitrinan?i?, aptriušusi? pankuojan?i? nepilname?i?. Nors velnias juos žino, al? tai jiems parduoda, tai 18 gal ir turi… nors nemat?m, kad barmenai kada klaust? j? met?… Nelabai ten tai kam r?pi. Ten gi laisva dvasia viskas vyksta.

Jeigu lyginti, tai vieta kažkokia tarp “Bix‘?” ir “Psichbario”. “Bix‘uose” netgi kult?ringiau kažkaip viskas, žmon?s gal vyresni eina. Kažkuo primena “Bošk?” (?ia Kaune, ten irgi pank? bar? yra!).

Išvada – jeigu nepatinka neformalai ir baim? kelia vien mintis, kad aplink sutiksi daug girto pankuojan?io jaunimo – geriau ten neik.

MENIU: pagalvojom, kad geriausias meniu apib?dinimas “simple as that”. Kold?niuk?, sriuby?i?, saloty?i?, bet viskas tiesiog “simple” iki širdies gelmi?.
KOKYB?: pankams svarbu pigiai. Taip ir yra. Maistas – nei suged?s, nei netinkamai paruoštas. Tiesiog jis n?ra pagrindinis “Pogo” akcentas.
KAINOS: pankiškai pigu.
ALKOHOLIS: alus, alus, alus… Tiesa, mat?m, kad kai kurios mergait?s geria ir kokteilius. Džin tonik? ir ten sumaišo gana neblog?.
APTARNAVIMAS: Priklauso nuo to, kiek girti barmenai ir kiek girt? klient? šiandien buvo sutik?. Viskas, žodžiu, nuo nuotaikos ir nuo to, kas j?s ir kaip užsisakote. Beje, užsisakyti reikia prie baro, o v?liau patiekalus jums atneša prie j?s? stalo (tiesa, reikia nurodyt tai Sec Pistols stalas, dar kurios nors grup?s).
VIETA: Vilniaus g. 12, Vilnius.
INTERNETE: web, FB.
SUBALANSUOTA: ekstremalams, seniems pankams, kurie nori prisiminti jaunyst?, einantiems prieš sistem? ir pankuojan?ioms “kliuškoms”.
PASTABOS: beje, yra ir Šiauliuose. O dar turi ir “Pogo” hostel?. Pastarasis, ties? pasakius, net labai stilingas ir visai nepankiškas.

Tamsaus alaus pasiilgusi,
Degustatori? komanda

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.