Teb?nie Rakija!

Seniai žad?jom?s parašyti šiek tiek nuotyki? iš Balkan?, taigi prad?sim nuo vieno pakankamai svarbaus aspekto – Rakijos. Manoma, kad g?rimas kilo iš Bulgarijos, nors ir makedonai, ir albanai, ir serbai, ir bosniai, ir kroatai ir, galiausiai, turkai tvirtina, jog tai j? nacionalin? vertyb?.

Ties? sakant, rakija Balkanuose yra šiek tiek daugiau nei stiprus alkoholinis g?rimas (paprastai apie 40%, o namin?s produkcijos apie 50-60%), tai bendravimo, kult?ros ir sveikatos dalis. Kiekvienas save gerbiantis šeimininkas b?tinai pavaišins stikliuku bet kur? atvyk?l?, kaip geranoriškumo ženkl?. Turb?t n? nereikia min?ti, jog naminis produktas ten visada yra geriau už gamyklin?, daug lengvesnis ir nat?ralesnis, jokio spiritinio prieskonio.

Reikia atkreipti d?mes?, jog Balkanuose žmon?s draugiški ir smals?s, ta?iau, kaip ir daugelyje šali?, reikalingas tam tikras susipažinimo etapas, per kur? dažniausiai valgoma ir ?nirtingai geriama, griaudžiant vietinei muzikai. Kadangi iš Artim?j? Ryt? per Osman? imperijos karaliavimo laikotarp? paveld?ta Mezze (smulki? užkandži?, analogas Ispaniškiems Tapas) kult?ra, dalinamasi, neskubant m?gaujamasi ir geriama stikliukais, kurie, pagal paprot? ar mad?, bent jau Serbijoje yra mažos kolbos formos.

Paprastai rakija yra skaidrios spalvos, gali b?ti brandinama statin?se, kad ?gaut? lengvai gelsv?/auksin? atspalv?. Svarbiausia, kad rakijos yra kiekvieno skoniui, nes gaminamas šis g?rimas praktiškai iš vis? vaisi? ir uog?. Kelios populiariausios r?šys:

– Slyvin? – sljivovica/slivova, skaidrios spalvos, labiausiai paplitusi.
– Vynuogi? – lozovaca, grozdova, muskatova. Pastaroji ypa? populiari Bulgarijoje d?l populiarios vynuogi? r?šies.
– Agrast? – komovica, dzhibrova. Ne itin pla?iai paplitusi, bet radus – tikras lobis.
– Abrikos? – mareli?arka, kaisijeva?a;
– Persik? – breskve;
– Vyšni?/trešni? – višnjeva;
– Kriauši? – kruškova;
– Obuoli? – jabukova;
– Šilkmedžio uog? – dudova. Uog? skonis primena gervuoges, tad ir rakija saldesn?.
– Medaus – medova?a, medevica. Panaši ? lietuvišk? krupnik?, ta?iau ne tokia klampi. Ypa? populiari Kroatijos regionuose, manoma, jog geriausia gaminama Istrijoje.
– Fig? – smokva, smokvova?a.
– Cidonijos (nežinantimes, kas tai per velnias, pasakysim, jog gyv? nemat?m, nes ne sezonas buvo, ta?iau tai mišinys tarp kriauši? ir obuoli?) – dunja. Degustatori? komandos viena iš labiausiai m?gstam? r?ši?. Namin? produkcija beveik verta dieviško eliksyro pavadinimo, subalansuota visomis ?manomomis prasm?mis. Tiesa, gamyklinis/masinis produktas dažnai ger? jausm?, ypa? iš ryto, nepalieka…
– Graikini? riešut? – orahova. Tamsiai rudos spalvos, itin klampi ir saldoka. Bet paragauti tikrai verta.

O dar kur žolelin?s ir šiaip aromatizuotos. Bet pabaigai, šiek tiek kult?rinio etiketo, kuriam, žinoma, degustatoriai nusiženg? ir ne kart?. Paprastai tiek vyrai, tiek moterys geria kartu, ta?iau ?domu yra tai, jog alus priskiriamas labiau vyrams ir moteris, prašanti alaus, sutinkama su keistoka povyza. Paprastai vietin?s moterys geria rakij? su skoniu, tarkim, medaus ar graikini? riešut?, vyrai labiau m?gsta tradicines slyv? ar vynuogi? r?šis. Nors, iš tikr?j?, svarbiausia – linksmai praleisti laik?, o ne ži?r?ti, k? iš šios galyb?s užsisakyti.

Pasiilgusi geros namin?s dunjos,
Degustatori? komanda