Tiesiog klaip?dietiška „Leika“

Nesiginsim, nutinka kartais ir taip (ne pirmas ir ne paskutinis sykis), kad Degustatori? komandai vietini? bar? ir užeig? asortimentas pasirodo per mažas. K? veikiam tokiais atvejais? Susikraunam šmutkes ir pasileidžiam link dar neatrast? horizont? ten, “kur žol? žalesn?”. Š? kart? po padidinamuoju stiklu Klaip?doje, Lietuvos fotomenink? s?jungos prieglobstyje ?sik?rusi gan keisto pavadinimo užeig?l? – „Leika“.

Pavadinimas tikrai ?kvepiantis žygiams, o ir “žygiavimo” form? gausa stebina (anot pa?ios Leikos, net 22 pilstomo alaus r?šys!). Maloniai nuteikia gana gausus lietuviško alaus pasirinkimas. Besirenkanti publika taip pat gana ?domi – gali rasti ir draug?, ir prieš?. Kainos nesikandžioja. Spaudžiam “laik”.

Tikriausiai pirmasis dalykas, kuris krenta ? akis vos už?jus – stalo futbolas, antrasis – spalv? margumynas. Tiesa, ir prie vieno ir prie kito, po poros bokal?, akis ima ir pripranta.

Trumpai tariant, sveikiname Klaip?d? už iniciatyv? tur?ti tok? bar?. Degustatori? komanda džiaugt?si radusi ne tik gausyb? alaus, bet ir daugiau vietos. Taip pat nepakenkt? gausesnis atsiskaitymo variant? pasirinkimas.

MENIU: prie alaus.
KOKYB?: kaip fotomenininkams ir kaip vietai, turin?iai daug alaus.
KAINOS: nesikandžioja.
ALKOHOLIS: alus. Daug. Kainos – normalios.
APTARNAVIMAS: šypsen? išspaus, kartais nusišypsos, kartais juokel? papasakos. Na kaip fotpomenininkai ir dar alaus meg?jai be to.
VIETA: Tomo g. 7, Klaip?da.
INTERNETE: FB.
SUBALANSUOTA: alaus m?g?jams ir menininkams.

Žalesn? žol? radusi,
Degustatori? komanda

P.S.: Taip, nuotrauk? pavog?m. Neg?da. Tik nuli?dom, kad taip ir nesupratome iš ko. Atsiradusiam teis?tam autoriui su ?rodymais – alaus bokalas nuo Degustatori? komandos, bei viešas autoryst?s pripažinimas Savame (bei kituose) bli?duose.

P.S.2: teis?t? nuotraukos savinink? atradome – Paulius Sadauskas. Nebl?stanti šlov? Tau, Pauliau! B?k pagerbtas tarp bli?d?.