„Bambalyn?“: tikro lietuviško alaus r?sys arba ramusis tre?iadienio vakaras

?kv?pimas pagavo ir v?l. Š? kart? “ant taikinio” save tikro lietuviško alaus r?siu vadinanti “Bambalyn?”.

? “Bambalyn?” išsiruoš?me dar ir socialinio tinklo motin? motinos (arba t?v? t?vo) “Facebook” paraginti. Anot pastarojo ?ia tur?jo ?vykti paskait?l? apie lietuvišk? kaimišk? al?. Kaip žinia Degustatori? komanda alaus niekada neatsisako. Lietuviško ypa?.

Vienas iš lietuvišk?j? al?, o fone - "Bambalyn?s" interjeras

Ta?iau kaip žinia, jei ? kino teatr? susirenka mažiau kaip penki ži?rovai, filmas nerodomas. Turime ?tarim?, kad š? kart? taip nutiko ir su paskait?le, ta?iau taip manome ne d?l to kad lietuvi? liaudis nenori nieko žinoti apie lietuvišk? kaimišk? al? (kad ir koks gajus stereotipas vyraut?, o ištisa liaudis priskirt? save miestie?iams), bet reik?t? pasteb?ti kad oras už lango tikai bjaurus.

Mums patiko:

  • Labai jauki aplinka ir gražus interjeras (nepaisant to, kad alaus r?sys ?sik?r?s r?syje (kaip netik?ta).
  • Nemokamas internetas. Tereikia prisijungti prie tinklo pavadinimu “Bambalyne” ir voila! – visas pasaulio tinklas po tavo kojomis.
  • Malonus aptarnavimas. Galima išgirsti nuošidžius atsakymus ? visus jus dominan?ius klausimus – pradedant alus pasirinkimo alternatyvomis, baigiant alaus buteli? supirkimo subtilyb?mis. ?tariame, kad konsultacini? klausim? gali b?ti žymiai daugiau, bet Degustatori? komandai kaip t?liems lietuviams tai kas stovi ?pilta stilin?je prieš nos? yra šiek tiek svarbiau, tod?l šiam kartui apsiribojome vos keliais mažy?iais klausimais.
  • Užkandžiai. Ypa? m?sos rinkinukai. Jei užsisak?s m?sos rinkin? nori ten matyti tik tikr? lietuvišk? m?s? (aut.past. – daug lietuviškos m?sos) “Bambalyn?” yra b?tent ta vieta. Kibinai taip pat neblogi.

Tiesiog prieini ir renkiesi patinkant? iš d?ž?s ar šaldytuvo

  • Turime pasteb?ti, kad “Bambalyn?” yra veik vienintel? vieta Vilniuje (o gal ir visoje Lietuvoje), kur ant stalo tav?s visada laukia tikras salyklas. Galima rinktis iš šviesaus ir tamsaus. Jei gražiai paprašai duoda ir išsinešti.
  • Alaus pasirinkimas (tikriausiai tai Degustatori? komanda tur?jo ?vardinti pirmoje vietoje, bet kaip senov?s išmintis sako (tiesa, ne lietuvi?) – the last but not the least).

Tai kas Degustatori? komand? ne itin tenkina:

  • Siaubingai stat?s laiptai. Nors žmon?s sako, kad sportas yra sveikata, bet mes už laisv? teis? pasirinkti
  • Darbas (darbo dienomis) iki 10 val. vakaro. Mes puikiai suprantame, kad darbo dienos yra skirtos darbui, bet TIKRO LIETUVIŠKO alaus tikri lietuviški lietuviai po tikro darbo nevengia. Norim ilgiau.

Smagus "skelbimas" tuolete

P.S. Pripaž?stame savo apmaudži? klaid?. Paskait?l? apie al? nepra?jus nei valandai nuo skelbtos pradžios visgi prasid?jo. Aišku ne legionas ten dalyvavo, bet turim ?tarim?, kad susirinkusieji iš “Bambalyn?s” iš?jo su išaugusiu supratimu apie kaim?, al?, Lietuv? ir kitus filosofiškai svarbius klausimus. Tikriausiai labiausiai už tai pad?koti reik?t? “Alaus Brolijai”.

MENIU: daug lietuviško alaus, kibinai ir užkand?l?s (m?sos bei s?rio).
KOKYB?: kas d?l alaus – n?ra net apie k? kalb?ti, kas d?l tikros kaimiškos m?sos – taip pat.
KAINOS: kaip už kokyb? gali tekti litu kitu ir daugiau pakloti nei ?prastai, bet kainos tikrai neviršija protingumo norm?.
ALKOHOLIS: alus. Daug. Ar yra kit?, stipresni?, g?rim? – nemat?m ir, ties? pasakius – nesidom?jom. Juk r?sys – alaus.
APTARNAVIMAS: ties? pasakius – ne?tik?tina, bet žmon?s ?ia tikrai visuomet pasireng? pad?ti, pakonsultuoti apie al?, papasakoti bei parinkti j?s? skoniui tinkamiausi?.
VIETA: Stikli? g. 7, Vilnius (vidinis kiemas ir ? rus?, visai priešais „Lokio“ restoran?).
INTERNETE: webFB.
SUBALANSUOTA: alaus myl?tojams arba tiesiog tiems, kurie nori išbandyti kažk? naujo bei paragauti kažko ?domaus.

Ištroškusi,
Degustatori? komanda

1 komentaras

  1. Su viskuom galima sutikti, ta?iau nepasakytas svarbus dalykas: alus Bambalyn?j tik iš BAMBALI?, pilstomo ?ia n?ra.

Komentavimo galimybė išjungta.