Vasara bar? terasose ir kasdien „nagl?jantys“ elgetautojai bei kitaip „uždarbiaujantieji“

Keleto pasteb?t? elgetautoj?, uždarbiautoj? arba tiesiog, kaip juos vadina liaudis, „bomž?” apžvalga. O sutikti juos paprastai galima b?tent vasaros terasose… ir ne vien?. Taigi, „geruli?” (mes taip juos vadinsime), praspjaunan?i? net panel? Rožyt? sukurtos situacijos (užsimerkite ir ?sivaizduokite):

Situacija No. 1. Ramiai švie?iant saulutei s?dite sau ŠMC kavin?je. Popiet?, gera, ramu. Aplink šneku?iuojasi žmon?s. Kartu su draugu (beje, j?s mergina) geriate vyn?, užkandžiaujate s?riu… Užkandžiaujate ir, netik?tai, iš j?s? l?kšt?s pradeda užkandžiauti dar vienas pilietis. Gerulis.

Situacija No. 2. Ir v?l ramiai švie?ia saul?, j?s ir v?l ramiai s?dite lauko kavin?je Vokie?i? gatv?je. Velniškai karšta. Užsisakote buteliuk? vandens – godžiai j? išgeriate ir… nebijokit, dar nieko nenutiko – liku?ius paliekate buteliuke. Tada šast ir ateina gerulis – paima buteliuk?, be žodži? supila jums ? stiklin? ir ?sideda buteliuk? sau ? krepš?. Unikalus aptarnavimas.

Situacija No. 3. „Po… po… ponia. G… g… g… gal galll…. ll…. ???…tu… tu…. ttt… u… u m?tttt…. tttt… te… te…. ccccc…. ccc…. ccc…. .ccccc….. c… c… c… c…. (kažkaip šis žodis sunkiausiai ištariamas) c… cent? duo… ti… ti… ti?” – lemena šalia atsistoj?s iš paži?ros darbingo amžiaus jaunuolis, su dar geresniais „kedasais” negu j?s?. Nuryjate fantastišk? (o kas geriausia – pig?) „Bix‘u” lavašo gabal?l? ir mandagiai atsisakote patenkinti jaunuolio nor?. „Tai eik tu nach**, žer*va tu paskutine, b**t, k**va. Sunku tau nach** pad?t? Aš tave apvogsiu, b**t, nach**, žinosi, pad*a tada”. Nežinau, ar pasteb?jote, bet mik?iojimas kažkur dingo… Gerulis.

Situacija No. 4. Paskutinis geruli? moteriški? mados klyksmas – po kavines vaik?ioti ne su vaiku (ar bent pilvu), o su mažu šuniuku… Kaip miela! Gerul?s.

Geruliškai nusiteikusi,
Degustatori? komanda