Vienas iš tradicini? šeštadienio brunch’? – „Kablio” restobare

At?jo metas pasikalb?ti apie „Kabl?”. Vieta – labai smagi, bet vis pakei?ianti savo veid?. Tai turi maisto vakarais, tai jau si?lo tik užkandžius, tai išsiple?ia per visus Kablio laiptus, tai, matyt, kaimyn? d?l triukšmo pabarti, susitraukia iki kampo. Žodžiu, neužsuki kur? laik? ir randi kažk? naujo. Bet vienas dalykas ten išlieka stabilus – tingus šeštadienio brunch’as.

Kai kas š? brunch’? net pavadina geriausiu mieste. Mes tokiu jo nevadinsime. Grei?iau geriausiai atitinkan?iu kainos ir kokyb?s santyk?. Tiesiog puikus ekonominio tipo brunch’o variantas, kurio negalima lyginti ir / ar prilyginti restoran? brunch’ams, kuri? meniu keli karšti patiekalai, austr?s beigi kitos vanden? g?ryb?s ar subtiliai paruošti desertai.

restobaras kablys brunch

Benediktas ir mimoza

Mes, beje, ? Kabl? užsukome po pra?jusio savaitgalio apsilankymo viename toki?, tod?l akimirk? akyse buvo susitvenk?s li?desys, kol neprisimin?me kiek šis brunch’as kainuoja bei kad tik?tis austri? už tiek vargu bau ar galima.

restobaras kablys brunch

Radom ir „geld?“

Savaitgal? pusry?iai, kaip žinia, gali prasid?ti v?liau. Kablys pusry?iautojus pradeda kviesti nuo 12 val. dienos ir leidžia tingiai s?d?ti iki pat 18-os. Pagardintas stalo vanduo ? valias, o štai papildomai kavos ar mimoz? – teks dasipirkti. Bet valgyti – gal?sit vis? dien?.

restobaras kablys brunch

Švediškas stalas at its best

Kiekvienas brunchintojas gauna pasirinkti Benedikto kiaušin?, amerikietiškus blynus ar angliškus pusry?ius kaip pagrindin? patiekal?. Švediškas stalas si?lo s?ri?, m?s?, kepini?, salot? bei daržovi?. Kažkur greta bus kažkas karšto (tiesa, mus? tie troškiniai visai nesužav?jo), gal net midij?. Smaližiai ras ir desert?.

restobaras kablys brunch

Visko po biški… juk reikia paragauti

Žodžiu, gan?tinai ?vairu, visko po truput?. K? veikti bent kelias valandas – tikrai bus. Be to, užgroja ir koks DJ, jei po penktadienio nakties vis dar norisi ritm?. Mes pataik?me be išankstin?s rezervacijos, bet žmon?s kalba, kad dažn? savaitgal? jos prireikia.

restobaras kablys brunch

Salotos mix

MENIU: brunch, švediškas stalas
KOKYB?: viskas OK
KAINOS: kaip brunch’ui – labai gerai
ALKOHOLIS: privaloma gerti mimozas :)
APTARNAVIMAS: tikrai radom šypsen?
VIETA: Kauno g. 5, Vilnius
INTERNETE: https://www.facebook.com/RestobarasKablys/
SUBALANSUOTA: prisiekusiems hipsteriams